A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 28/6/2020 đến ngày 05/7/2020

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang

từ ngày 28/6/2020 đến ngày 05/7/2020

* CHỦ NHẬT (28/6)

- Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) đi công tác Hà Nội.

 

* THỨ HAI (29/6)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) khảo sát chính thức đánh giá ngoài Trường MG Trà Lồng, TX. Long Mỹ. Điểm tại Trường Mẫu giáo Trà Lồng, TX. Long Mỹ. Mời các đồng chí có tên trong Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự họp HĐND huyện Châu Thành. Điểm tại Hội trường 1 UBND huyện Châu Thành.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) dự Hội nghị tổng kết công tác bình đẳng giới ngành giáo dục giai đoạn 2016 - 2020. Điểm tại Nhà khách Tổng Liên đoàn (đến hết ngày 30/6/2020).

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc họp đề xuất hỗ trợ cho vay ưu đãi thực hiện chương trình du học nghề tại Cộng hòa Liên ban Đức. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng GDTrH - GDTX chuẩn bị nội dung và thư mời.

 

* THỨ BA (30/6)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015 - 2020 sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác quý III/2020 của Tỉnh ủy. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (cả ngày).

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) khảo sát chính thức đánh giá ngoài Trường MG Đông Phước, huyện Châu Thành. Điểm tại trường MG Đông Phước, huyện Châu Thành. Mời các đồng chí có tên trong Quyết định cùng đi.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo Đoàn khảo sát chính thức đánh giá ngoài THCS Vị Bình, THCS Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy. Mời các đồng chí có tên trong Quyết định cùng đi.

- 15 giờ 30 phút, Giám đốc ủy quyền cho Lãnh đạo Phòng TCCB dự công bố Quyết định nghỉ hưu Phó Hiệu trưởng THPT Vị Thanh. Điểm tại Trường THPT Vị Thanh.

 

* THỨ TƯ (01/7)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Hiền) họp giao ban với Phòng GD&ĐT, các đơn vị thuộc Sở. Điểm tại Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành. Mời: Chủ tịch CĐ Giáo dục tỉnh, Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; đại diện lãnh đạo Trung tâm GDNN - GDTX cùng dự (thay thư mời).

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền cho lãnh đạo Phòng QLCL - CSVC họp lãnh đạo Hội đồng coi thi kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa THPT. Điểm tại Trường THPT Chuyên Vị Thanh. Phòng QLCL - CSVC chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 8 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền cho lãnh đạo Phòng QLCL - CSVC họp toàn thể Hội đồng coi thi Kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa THPT. Điểm tại Trường THPT Chuyên Vị Thanh. Phòng QLCL - CSVC chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Hậu Giang.

- Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) nghỉ phép.

 

* THỨ NĂM (02/7)

- 7 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự khai mạc Kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa THPT. Điểm tại Trường THPT Chuyên Vị Thanh. Phòng QLCL - CSVC chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 8 giờ, Giám đốc dự phiên họp Chính phủ tháng 6/2020 trực tuyến với địa phương. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (cả ngày; Tài liệu đăng tải tại mục: Tài liệu Hội nghị trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang).

- 8 giờ, Giám đốc ủy quyền cho lãnh đạo Phòng GDTH dự tiếp xúc cử tri TP. Ngã Bảy. Điểm tại Trung tâm Hội nghị TP. Ngã Bảy.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) tiếp xúc cử tri huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp.

- 14 giờ, Giám đốc tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành. Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Chi bộ Mầm non - Tiểu học. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tiếp xúc cử tri TP. Vị Thanh. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hành chính TP. Vị Thanh.

- Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) nghỉ phép.

 

* THỨ SÁU (03/7)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc ủy quyền cho lãnh đạo phòng TCCB dự Lễ công bố xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới. Điểm tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và học tâp cộng đồng xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình, công tác Quý III năm 2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 8 giờ, Giám đốc dự khai mạc Hội thi Pháp luật cho mọi người. Điểm tại Đài PT-TH Hậu Giang. Mời đồng chí Lê Hồng Đào cùng dự.

- 8 giờ, Giám đốc ủy quyền cho lãnh đạo Phòng GDTrH - GDTX dự tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành A. Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành A.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) tiếp xúc cử tri huyện Long Mỹ. Điểm tại Hội trường UBND huyện Long Mỹ.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền cho lãnh đạo phòng QLCL -CSVC họp toàn thể Hội đồng chấm thi học sinh giỏi các môn văn hóa THPT. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng QLCL - CSVC chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 9 giờ, Giám đốc làm việc với Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời lãnh đạo và chuyên viên Phòng KHTC cùng dự. Phòng KHTC chuẩn bị nội dung báo cáo.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Tổ biên tập Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo Đoàn khảo sát chính thức đánh giá ngoài các trường: TH Trà Lồng, TH Tân Phú 1, thị xã Long Mỹ. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 14 giờ, Giám đốc tiếp xúc cử tri huyện Vị Thủy. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Vị Thủy.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) tiếp xúc cử tri thị xã Long Mỹ. Điểm tại Hội trường UBND thị xã Long Mỹ.

 

* THỨ BẢY (04/7)

- 8 giờ, Giám đốc họp Chi bộ ấp Thạnh thới, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành. Điểm tại Nhà văn hóa ấp Thạnh Thới, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) trực chỉ đạo công tác chấm thi Kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa THPT. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT.

 

* CHỦ NHẬT (05/7)

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) trực chỉ đạo công tác chấm thi Kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa THPT. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết