Hôm nay ngày 13/12/2019, 7:54:53 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 31/12/2016 đến ngày 07/01/2017
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 31/12/2016 đến ngày 07/01/2017(30/12/2016 15:12:55 GMT+7)
* THỨ BẢY (31/12) - Trực cơ quan, các đồng chí được phân công theo Quyết định số 1127/QĐ-SGDĐT ngày 27/12/2016 về việc phân công trực Tết Dương lịch năm 2017.

* CHỦ NHẬT (01/01)

- Trực cơ quan, các đồng chí được phân công theo Quyết định số 1127/QĐ-SGDĐT ngày 27/12/2016 về việc phân công trực Tết Dương lịch năm 2017.

* THỨ HAI (02/01)

- Trực cơ quan, các đồng chí được phân công theo Quyết định số 1127/QĐ-SGDĐT ngày 27/12/2016 về việc phân công trực Tết Dương lịch năm 2017.

* THỨ BA (03/01)

- 7 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc chào cờ đầu tháng. Mời lãnh đạo và chuyên viên: Công đoàn giáo dục tỉnh, các phòng chuyên môn, chức năng thuộc Sở GD&ĐT cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoàn coi thi học sinh giỏi quốc gia tại tỉnh Khánh Hòa (đến hết ngày 08/01/2017).

- 8 giờ, Giám đốc họp về công tác chuẩn bị kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2017. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đại diện lãnh đạo Phòng GDTrH và lãnh đạo, chuyên viên Phòng QLCSVC-KT&KĐ cùng dự. Phòng QLCSVC-KT&KĐ và Phòng GDTrH chuẩn bị nội dung báo cáo.

- 8 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Họp mặt nhân kỷ niệm 55 năm công tác dân số và tuyên dương cán bộ dân số - kế hoạch hóa gia đình cấp cơ sở. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy cùng dự. Văn phòng Đảng ủy chuẩn bị nội dung.

- 15 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Chi bộ GDMN-GDTH. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên chi bộ cùng dự.

* THỨ TƯ (04/01)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) ủy quyền đồng chí Phạm Minh Cường dự họp Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị. Điểm tại số 154, đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vị Thanh.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) đi công tác tại Sở GD&ĐT thành phố Cần Thơ. Mời đồng chí Trần Hoàng Nguyên cùng đi.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết ngành khoa học và công nghệ, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 và giai đoạn đến năm 2020. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh.

* THỨ NĂM (05/01)

- 7 giờ, Giám đốc dự Khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2017. Điểm tại Trường THPT chuyên Vị Thanh. Phòng QLCSVC-KT&KĐ chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, các Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII (đến hết sáng ngày 06/01/2017). Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Hậu Giang.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) ủy quyền cho lãnh đạo Phòng GDTHdự Tổng kết nước sạch vệ sinh trường học (WB6). Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung và thư mời.

* THỨ SÁU (06/01)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự họp đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu của Hội khoa học tâm lý giáo dục tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả thành viên Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định cùng dự. Đồng chí Lê Hồng Đào chuẩn bị báo cáo.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) ủy quyền cho lãnh đạo Phòng GDTH dự Chuyên đề dạy học môn Toán và Tiếng Việt lớp 2 theo Mô hình trường học mới (VNEN). Điểm tại Trường tiểu học Trần Quốc Toản, thị xã Ngã Bảy.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Hiền) họp đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2016. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự.  Phòng TCCB chuẩn bị nội dung.

* THỨ BẢY (07/01)

- 7 giờ 45 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2017. Điểm tại Trường Trung cấp Luật Vị Thanh. 

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter