Hôm nay ngày 21/01/2020, 8:46:53 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Từ ngày 15/01/2020 Cổng thông tin Sở GD&ĐT chuyển sang địa chỉ mới liên kết tại đậy

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019(27/09/2019 15:09:07 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019

* THỨ HAI (30/9)

- 7 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc chào cờ. Mời Lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên: Công đoàn Giáo dục tỉnh, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở cùng dự. Văn phòng chuẩn bị nội dung.

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 nhiệm kỳ 2015 - 2020, sơ kết công tác quý III/2019 và triển khai Chương trình công tác quý IV/2019 (có thơ mời riêng). Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc ủy quyền cho đồng chí Ngô Thanh Tú kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ trên địa bàn thị xã Long Mỹ. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo Đoàn đánh giá ngoài khảo sát chính thức Trường tiểu học Tân Thành 2, thị xã Ngã Bảy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp Ban đề thi chọn đội tuyển dự thi HSG quốc gia THPT năm 2020. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định 653/QĐ-SGDĐT cùng dự. Phòng QLCL - CSVC chuẩn bị nội dung.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

* THỨ BA (01/10)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ trên địa bàn huyện Vị Thủy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Lễ phát động “Tuần lễ học tập suốt đời”. Điểm tại Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ. Phòng GDTrH - GDTX chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Tổ chuyên môn cấp học Mầm non. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng GDMN chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp với Hội Liên Hiệp các tổ chức Hữu nghị về việc trao đổi thực hiện dự án của Quỹ Dariu. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đồng chí Bùi Đức Quang cùng dự.

- 14 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Văn Hiền) dự họp Hội đồng thẩm định các đề án, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW thông qua Đề án cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Mời đại diện lãnh đạo Phòng TCCB cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

* THỨ TƯ (02/10)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc ủy quyền cho đồng chí Ngô Thanh Tú kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 8 giờ, Giám đốc dự Hội nghị đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Điểm tại Hòa Bình Rạch Giá Resort, Kiên Giang. Mời đồng chí Bùi Đức Quang cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo Đoàn đánh giá ngoài Trường THCS Long thạnh, huyện Phong Hiệp. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) trực tiếp công dân tại cơ quan Sở GD&ĐT.

* THỨ NĂM (03/10)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) kiểm tra các cơ sở GDMN ngoài công lập trên địa bàn huyện Châu Thành A. Mời các đồng chí được phân công cùng đi.

- 8 giờ, Giám đốc họp Chi bộ Tổ chức cán bộ. Điểm tại Phòng họp số 2,Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc với lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDTrH – GDTX về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và phương hướng trong thời gian tới. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng GDTrH - GDTX chuẩn bị nội dung báo cáo.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc họp Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh về xét sáng kiến cấp tỉnh năm học 2018 - 2019. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 15 giờ, Giám đốc họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

* THỨ SÁU (04/10)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc họp Hội đồng nhân dân Kỳ họp thứ 13 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường Hội đồng nhân dân tỉnh.

 - 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) ủy quyền cho lãnh đạo Phòng GDMNdự khai mạc lớp tập huấn hỗ trợ cơ sở GDMN nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng GDMN chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài Trường tiểu học Trần Quốc Toản, thị xã Ngã Bảy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự trao quà cho giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Điểm tại Trường PTDTNT HimLam. Sau đó dự trao mái ấm Công đoàn cho giáo viên ở xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A. Mời lãnh đạo Công đoàn Giáo dục tỉnh cùng dự và chuẩn bị nội dung.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp Chi bộ QLCL - CSVC. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter