Hôm nay ngày 11/12/2019, 11:35:15 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 30/12/2017 đến ngày 05/01/2018
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 30/12/2017 đến ngày 05/01/2018(29/12/2017 15:12:28 GMT+7)
* THỨ BẢY (30/12) - 7 giờ 30 phút Giám đốc họp Ban Chấp hành Tỉnh ủy. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

* CHỦ NHẬT (31/12)

- Các đồng chí được phân công trực theo quyết định.

 

* THỨ HAI (01/01)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Tầm Vu. Điểm tại Trường THPT Tầm Vu.

- Các đồng chí được phân công trực nghỉ Tết Dương lịch theo quyết định.

 

* THỨ BA (02/01)

- 7 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc chào cờ. Mời lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên Công đoàn Giáo dục tỉnh, các phòng chuyên môn, chức năng thuộc Sở GD&ĐT cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Chi bộ Mầm non – Tiểu học. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của chi bộ cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công tác pháp chế  và công tác học sinh, sinh viên, ngoại khóa, y tế trường học học kỳ I, năm học 2017 – 2018 trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 8 giờ 30 phút, Giám đốc trao học bổng cho học sinh Trường THPT Tây Đô. Mời đồng chí Võ Quốc Thoại cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban Thường vụ Đảng ủy Sở GD&ĐT. Mời đồng chí Bùi Đức Quang cùng dự.

- 14 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí trong Ban Chấp hành cùng dự.

- 15 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn năm 2017. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí thành viên Hội đồng cùng dự. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung.

 

* THỨ TƯ (03/01)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Hội nghị Tổng kết phong trào CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW. Điểm tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công tác pháp chế  và công tác học sinh, sinh viên, ngoại khóa, y tế trường học học kỳ I, năm học 2017 – 2018 trên địa bàn huyện Vị Thủy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 8 giờ, Giám đốc họp Chi bộ Tổ chức cán bộ. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của chi bộ cùng dự.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc với lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDTrH – GDTX. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng GDTrH – GDTX chuẩn bị nội dung.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) kiểm tra cơ sở vật chất Hội đồng thi Học sinh giỏi Quốc gia. Điểm tại Trường THPT Chuyên Vị Thanh. Mời đồng chí Trần Văn Tính cùng đi.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) tiếp công dân tại Sở GD&ĐT.

 

* THỨ NĂM (04/01)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Hội nghị công nhân viên chức năm 2017. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên Công đoàn Giáo dục tỉnh và các phòng chuyên môn, chức  năng thuộc Sở cùng dự.  Công đoàn cơ quan chuẩn bị nội dung.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên trực thuộc Đảng ủy Sở GD&ĐT cùng dự. Văn phòng Đảng ủy chuẩn bị nội dung.

 

* THỨ SÁU (05/01)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh lần thứ 5 (mở rộng) nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

- 8 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) đối thoại giải quyết khiếu nại của giáo viên. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí: Trần Hiền Hòa, Thái Văn Út cùng dự. Văn phòng chuẩn bị thư mời các cá nhân có liên quan.

- 14 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Lễ ra quân đội tuyển thi học sinh giỏi năm học 2017 - 2018. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng GDTrH – GDTX chuẩn bị nội dung và thư mời.

          - Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) xin nghỉ phép.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter