Hôm nay ngày 19/02/2020, 3:28:06 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Từ ngày 15/01/2020 Cổng thông tin Sở GD&ĐT chuyển sang địa chỉ mới liên kết tại đậy

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 29/7/2019 đến ngày 03/8/2019
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 29/7/2019 đến ngày 03/8/2019(29/07/2019 09:07:46 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 29/7/2019 đến ngày 03/8/2019

* THỨ HAI (29/7)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thiếu nhi, trường học năm 2019. Điểm tại Nhà Văn hóa thiếu nhi thành phố Vị Thanh.

- 8 giờ, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) dự Đại hội Chi bộ GDTrH - GDTX (trù bị). Điểm tại phòng truyền thống Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của chi bộ cùng dự. Chi bộ GDTrH - GDTX chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 9 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh và Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở cùng dự. Văn phòng chuẩn bị nội dung.

- 10 giờ, Giám đốc làm việc với Trường PTDTNT tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời Trưởng phòng TCCB, GDTrH - GDTX cùng dự. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 10 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp xét tốt nghiệp THPT. Điểm tại phòng họp số 1, Sở GD&ĐT. Phòng QLCL - CSVC chuẩn bị nội dung và mời các đồng chí có liên quan.

- 13 giờ 30 phút, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) dự Đại hội Chi bộ GDTrH - GDTX (chính thức). Điểm tại phòng truyền thống Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của chi bộ cùng dự. Chi bộ GDTrH - GDTX chuẩn bị nội dung và thư mời.

* THỨ BA (30/7)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương và sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp của tỉnh 6 tháng đầu năm 2019. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự khai mạc trại hè 2019 cho con cán bộ, nhà giáo và người lao động ngành giáo dục. Điểm tại khu di tích chiến thắng Chương thiện. Công đoàn Giáo dục tỉnh chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự khai mạc Hội nghị tập huấn tuyên truyền biển, đảo ngành giáo dục. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Phòng Pháp chế - Chính trị, tư tưởng chuẩn bị nội dung và thư mời. 

- 8 giờ, các Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Hiền) dự Đại hội Chi bộ QLCL - CSVC (trù bị). Điểm tại phòng truyền thống Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự. Chi bộ QLCL - CSVC chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 14 giờ, các Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Hiền) dự Đại hội Chi bộ QLCL - CSVC (chính thức). Điểm tại phòng truyền thống Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự. Chi bộ QLCL - CSVC chuẩn bị nội dung và thư mời.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) đi công tác Bình Định. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

* THỨ TƯ (31/7)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự tập huấn xây dựng chương trình quản lý và ứng dụng công nghệ 4.0 trong việc kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh khối THPT. Điểm tại Khách sạn Công đoàn Quy Nhơn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (đến hết ngày 01/8/2019). Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 8 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) ủy quyền cho đồng chí Phạm Minh Cường dự họp Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022. Điểm tại cơ quan thường trực Liên hiệp, lầu 2, trụ sở các Hội có tính chất đặc thù.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc làm việcvới ngành GD&ĐT thành phố Vị Thanh về việc rà soát, sắp xếp số lớp, số học sinh và sử dụng đội ngũ các đơn vị trực thuộc phòng. Điểm tại Phòng GD&ĐT thành phố Vị Thanh. Mời đại diện lãnh đạo các Phòng: TCCB, GDTH, GDTrH - GDTX cùng dự. Phòng GD&ĐT thành phố Vị Thanh chuẩn bị nội dung báo cáo và mời hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc cùng dự (MN, TH, THCS).

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) trực tiếp công dân tại cơ quan Sở GD&ĐT.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại cơ quan.

* THỨ NĂM (01/8)

7 giờ 30 phút, Giám đốc dự họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI và PCI; Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tham dự lớp cán bộ nguồn năm 2019. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền cho lãnh đạo Phòng Pháp chế - CTTT dự Lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019 của Liên chi hội sinh viên Hậu Giang Trường ĐH Y Dược Cần  Thơ. Điểm tại Trường THCS Tân Phú, thị xã Long Mỹ.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. Tài liệu đăng tải tại mục: Tài liệu Hội nghị trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại cơ quan.

* THỨ SÁU (02/8)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc làm việcvới ngành GD&ĐT huyện Vị Thủy về việc rà soát, sắp xếp số lớp, số học sinh và sử dụng đội ngũ các đơn vị trực thuộc phòng. Điểm tại Phòng GD&ĐT huyện Vị Thủy. Mời đại diện lãnh đạo các Phòng: TCCB, GDTH, GDTrH - GDTX cùng dự. Phòng GD&ĐT huyện Vị Thủy chuẩn bị nội dung báo cáo và mời hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc cùng dự (MN, TH, THCS).

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Hội nghị Tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 đối với GDTX. Điểm tại khách sạn Vinh Plaza, phường Quán Bàn, TP. Vinh, Nghệ An (đến hết ngày 03/8/2019). Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tham dự lớp cán bộ nguồn năm 2019. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh.

- 14 giờ, Giám đốc họp xây dựng qui trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đại diện lãnh đạo Văn phòng và các phòng: TCCB, GDTrH - GDTX, QLCL - CSVC, KHTC cùng dự. Phòng Pháp chế - CTTT chuẩn bị nội dung.

- 15 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền cho lãnh đạo Phòng GDTrH - GDTX dự bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thiếu nhi, trường học năm 2019. Điểm tại Nhà Văn hóa thiếu nhi thành phố Vị Thanh.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) nghỉ phép.

 

* THỨ BẢY (03/8)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tham dự lớp cán bộ nguồn năm 2019. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter