Hôm nay ngày 21/10/2019, 8:29:11 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 29/4/2019 đến ngày 04/5/2019
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 29/4/2019 đến ngày 04/5/2019(26/04/2019 15:04:51 GMT+7)
* THỨ HAI (29/4) - Nghỉ Lễ. - Các đồng chí trực theo phân công.

* THỨ BA (30/4)

- Nghỉ Lễ.

- Giám đốc và các đồng chí được phân công trực cơ quan.

* THỨ TƯ (01/5)

- Nghỉ Lễ

- Các đồng chí trực theo phân công.

* THỨ NĂM (02/5)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành A. Điểm tại Nhà Văn hóa xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) tham gia Hội đồng khảo sát chính thức chương trình đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 11. Điểm tại Trường THPT Cái Tắc. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự tiếp xúc cử tri huyện Long Mỹ. Điểm tại Hội trường UBND xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) kiểm tra công tác pháp chế, nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên, công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2018-2019. Điểm Phòng GD&ĐT TX Ngã Bảy. Mời đại diện Ban Giám hiệu các trường THPT trên địa bàn và các đồng chí có tên trong quyết định cùng dự (thay thư mời).

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc tham gia buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng dầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Điểm tại UBND xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự tiếp xúc cử tri thị xã Long Mỹ. Điểm tại Nhà Văn hóa xã Long Trị, thị xã Long Mỹ.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành. Điểm tại Hội trường UBND xã Đông Phú, huyện Châu Thành.

* THỨ SÁU (03/5)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc tiếp xúc cử tri huyện Phụng Hiệp. Điểm tại thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) tham gia Hội đồng khảo sát chính thức chương trình đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 11. Điểm tại Trường THPT Tây Đô. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự tiếp xúc cử tri huyện Vị Thủy. Điểm tại Hội trường UBND xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự tiếp xúc cử tri huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Nhà Văn hóa xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền cho lãnh đạo Phòng Pháp chế - CTTTkiểm tra công tác pháp chế, nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên, công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2018-2019. Điểm Phòng GD&ĐT TX Long Mỹ. Mời đại diện Ban giám hiệu các trường THPT trên địa bàn và các đồng chí có tên trong quyết định cùng dự (thay thư mời).

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự tiếp xúc cử tri thị xã Ngã Bảy. Điểm tại Hội trường UBND xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự tiếp xúc cử tri thành phố Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND Phường VII, thành phố Vị Thanh.

 

* THỨ BẢY (04/5)

- 7 giờ, Giám đốc dự Lễ tri ân trưởng thành và ngày Hội khi tôi 18 cho học sinh lớp 12. Điểm tại Trường THPT Cái Tắc.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) kiểm tra công tác ôn thi THPT Quốc gia tại Trường THPT Vị Thủy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự khai mạc lớp tập huấn Văn hóa giao thông và thực hành tâm lý học đường. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời đại diện lãnh đạo và 01 chuyên viên Phòng GDTH, Phòng Pháp chế - CTTT cùng dự. Phòng Pháp chế - CTTT chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 8 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Chi bộ Mầm non - Tiểu học. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) kiểm tra công tác ôn thi THPT Quốc gia tại Trung tâm GDNN - GDTX Vị Thủy Vị Thủy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter