Hôm nay ngày 21/01/2020, 9:38:39 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Từ ngày 15/01/2020 Cổng thông tin Sở GD&ĐT chuyển sang địa chỉ mới liên kết tại đậy

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 28/10/2019 đến ngày 02/11/2019
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 28/10/2019 đến ngày 02/11/2019(25/10/2019 16:10:50 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 28/10/2019 đến ngày 02/11/2019

* THỨ HAI (28/10)

- 8 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hậu Giang lần thứ VII năm 2019. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí: Trần Hiền Hòa, Võ Thanh Mộng, Võ Quốc Thoại, Lê Hồng Đào và Nguyễn Hoàng Chương cùng dự và chuẩn bị nội dung  báo cáo.

- 14 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Hội đồng xét tuyển viên chức. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời thành viên Hội đồng theo Quyết định cùng dự. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung thông qua.

- 15 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hậu Giang lần thứ VII năm 2019. Điểm tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Hậu Giang. Mời các đồng chí: Trần Hiền Hòa, Võ Quốc Thoại, Võ Thanh Mộng và Nguyễn Thanh Thiên cùng đi.

* THỨ BA (29/10)

- 15 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc dự tổng duyệt chương trình Lễ khai mạc Hội khỏe Phù đổng tỉnh Hậu Giang lần thứ VII năm 2019. Điểm tại Nhà Thi đấu đa năng tỉnh Hậu Giang. Mời tất cả thành viên tiểu ban 1 Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hậu Giang cùng dự. Phòng Pháp chế - CTTT chuẩn bị thư mời thành phần tham gia tổng duyệt.

 

* THỨ TƯ (30/10)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự hội thẩm.

8 giờ, Giám đốc dự tiếp Tổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) đến tìm hiểu thông tin về môi trường đầu tư. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp triển khai đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2019. Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ. Mời đồng chí Ngô Thanh Tú cùng dự.

- 14 giờ, Giám đốc dự triển khai khảo sát đánh giá, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức năm 2019. Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ. Mời đồng chí Ngô Thanh Tú cùng dự.

- 18 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Lễ khai mạc Hội khỏe Phù đổng tỉnh Hậu Giang lần thứ VII năm 2019. Điểm tại Nhà Thi đấu đa năng tỉnh Hậu Giang. Mời tất cả thành viên Ban Tổ chức, các tiểu ban chuyên môn Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hậu Giang lần thứ VII năm 2019 cùng dự (thành viên Tiểu ban 1 có mặt lúc 17 giờ để kiểm tra công tác chuẩn bị).

* THỨ NĂM (31/10)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Chuyên đề đổi mới hoạt động dạy và học trong trường mầm non về lĩnh vực phát triển thẩm mỹ. Điểm tại Trường Mầm non Hoa Mai, thị xã Long Mỹ. Mời lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDMN cùng dự. Phòng GDMN chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài Trường TH Thuận Hòa 1, Tiểu học Vĩnh Viễn A2 và Trường THCS Thuận Hòa, huyện Long Mỹ. Mời các đồng chí: Nguyễn Thanh Thiên và Bùi Đức Quang cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. Tài liệu Hội nghị trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30 phút, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban Thường vụ Đảng ủy Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí: Võ Thanh Mộng và Võ Quốc Thoại cùng dự.

- 14 giờ 30 phút, các Phó Giám đốc họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở GD&ĐT mở rộng. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí trong Ban Chấp hành, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở GD&ĐT cùng dự.

* THỨ SÁU (01/11)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo Đoàn khảo sát chính thức đánh giá ngoài Trường Tiểu  học Trần Quốc Toản, thị xã Ngã Bảy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 14 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Lễ Bế mạc Hội khỏe Phù đổng tỉnh Hậu Giang lần thứ VII năm 2019. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời tất cả thành viên Ban Tổ chức, các tiểu ban chuyên môn Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hậu Giang cùng dự.

* THỨ BẢY (02/11)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị tập huấn công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới năm 2019. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) ủy quyền cho đồng chí Bùi Đức Quangdự Hội thảo xây dựng các tiêu chí môi trường học thân thiện - hòa nhập. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung và thư mời.

 

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter