Hôm nay ngày 21/01/2020, 4:28:48 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Từ ngày 15/01/2020 Cổng thông tin Sở GD&ĐT chuyển sang địa chỉ mới liên kết tại đậy

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/10/2018 đến ngày 04/11/2018
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/10/2018 đến ngày 04/11/2018(26/10/2018 16:10:32 GMT+7)
* THỨ BẢY (27/10) - 7 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) học lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở. Điểm tại Hội trường Khách sạn Bông Sen.

* CHỦ NHẬT (28/10)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tiếp tục học lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở. Điểm tại Hội trường Khách sạn Bông Sen.

* THỨ HAI (29/10)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc họp về tất toán dự án trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.         

- 13 giờ 30phút, Giám đốc dự Hội nghị sơ kết công tác tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30 phút, các Phó Giám đốc họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở GD&ĐT mở rộng. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí  trong Ban Chấp hành và Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở GD&ĐT cùng dự.

* THỨ BA (30/10)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) ủy quyền cho lãnh đạo Phòng GDTH dự chuyên đề môn Chính tả lớp 3. Điểm tại Trường Tiểu học thị trấn Nàng Mau 1, huyện Vị Thủy. Mời đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDTH cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự họp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. Điểm tại phòng họp Sở Tư pháp.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền cho đồng chí Lê Hồng Đào tham dự Hội đồng chấm thi cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp năm học 2018-2019. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng Pháp chế - CTTT chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) tiếp Đoàn khảo sát, xét công nhận cơ quan đạt tiêu chuẩn ”An toàn về an ninh trật tự năm 2018”. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đồng chí Võ Thanh Mộng cùng dự. Văn phòng chuẩn bị nội dung.

- 8 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp góp ý dự thảo các tiêu chí thi đua năm học 2018-2019 và kế hoạch tổ chức 20.11.2018. Điểm tại phòng Truyền thống, Sở GD&ĐT. Mời Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh và Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở cùng dự. Văn phòng chuẩn bị nội dung.

- 9 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội thi báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật giỏi năm 2018. Điểm tại Phòng họp Sở Tư pháp.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, công tác kiểm tra, giám sát và công tác bảo vệ chính trị nội bộ cho các bí thư chi bộ. Điểm tại Hội trường Cục thuế tỉnh Hậu Giang. Mời các đồng chí Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở GD&ĐT cùng dự.

* THỨ TƯ (31/10)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc làm việc với lãnh đạo Phòng GD&ĐT và Hiệu trưởng các trường mầm non, THCS thuộc Phòng GD&ĐT huyện Phụng Hiệp về việc phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức năm học 2018 – 2019 Điểm tại Phòng GD&ĐT huyện Phụng Hiệp. Mời đại diện lãnh đạo phòng: TCCB, GDTH, GDTrH - GDTX cùng dự. Phòng GD&ĐT huyện Phụng Hiệp chuẩn bị nội dung báo cáo (theo hướng dẫn của phòng TCCB). Phòng GD&ĐT tham mưu mời: Đại diện Lãnh đạo UBND, đại diện Lãnh đạo phòng Nội vụ huyện cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc làm việc với lãnh đạo Phòng GD&ĐT và Hiệu trưởng các trường tiểu học thuộc Phòng GD&ĐT huyện Phụng Hiệp về việc phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức năm học 2018 - 2019 Điểm tại Phòng GD&ĐT huyện Phụng Hiệp. Mời đại diện lãnh đạo phòng: TCCB, GDTH, GDTrH - GDTX cùng dự. Phòng GD&ĐT huyện Phụng Hiệp chuẩn bị nội dung báo cáo (theo hướng dẫn của phòng TCCB). Phòng GD&ĐT tham mưu mời: Đại diện Lãnh đạo UBND, đại diện Lãnh đạo phòng Nội vụ huyện cùng dự.

- 15 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) tiếp Đoàn kiểm tra của UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí được phân công cùng dự và chuẩn bị nội dung.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) trực tiếp công dân tại Sở GD&ĐT.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại cơ quan.

* THỨ NĂM (01/11)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự triển khai quyết định thanh tracông tác chi ưu đãi, phụ cấp ngành giáo dục tại các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Điểm tại Trường THPT Vị Thanh. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Đoàn kiểm tra PCGD, XMC. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 13 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự triển khai Quyết định nghỉ hưu của Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn. Điểm tại Trường THPT Lê Quý Đôn. Mời Trưởng phòng: TCCB, KHTC, GDTrH – GDTX cùng dự. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban với Phòng GD&ĐT và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GD&ĐT. Điểm tại Hội trường Phòng GD&ĐT thị xã Ngã Bảy. Mời: Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh, Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường THPT, THPT chuyên, PTDTNT,Giám đốc Công ty CP Sách&TBTH, Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh, Hiệu trưởng Trường Dạy trẻ khuyết tật cùng dự. Văn phòng chuẩn bị nội dung (thay thư mời).

* THỨ SÁU (02/11)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự phiên họp thường trực HĐND tỉnh. Điểm tại phòng Khánh tiết, Văn phòng HĐND tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc ủy quyền cho đồng chí Thái văn Útlãnh đạo Đoàn Thanh tra công tác chi ưu đãi, phụ cấp ngành giáo dục tại các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT trên địa bàn huyện Vị Thủy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) ủy quyền cho Lãnh đạo Phòng GDTH dự chuyên đề môn Toán lớp 5. Điểm tại Trường Tiểu học Hùng Vương, thị xã Ngã Bảy. Mời đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDTH cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh)dự chuyên đề “Đổi mới phương pháp dạy và học”. Điểm tại Trường Mầm non Hoa Trà Mi, thành phố Vị Thanh.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội diễn văn nghệ ngành giáo dục đào tạo lần thứ IX. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự. Công đoàn Giáo dục tỉnh chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 14 giờ, Giám đốc họp với Sở Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2019 và rà soát điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Điểm tại phòng họp số 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mời đồng chí Võ Dũng Minh cùng đi và chuẩn bị nội dung.

* CHỦ NHẬT (04/11)

- Giám đốc trực thường trực tại trụ sở UBND tỉnh.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter