Hôm nay ngày 13/12/2019, 7:45:33 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 26/9/2016 đến ngày 30/9/2016 (điều chỉnh 1)
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 26/9/2016 đến ngày 30/9/2016 (điều chỉnh 1)(27/09/2016 14:09:26 GMT+7)
* THỨ HAI (26/9) - 7 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Khai mạc xét tuyển viên chức các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và thư mời. - 7 giờ 30 phút, Giám đốc họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6, sơ kết công tác quý III/2016. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. - 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp trao đổi chuẩn bị xây dựng Dự án kêu gọi Tổ chức The Dariu Foundation – Thụy Sỹ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp cơ quan Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang. - Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại cơ quan.

 

* THỨ BA (27/9)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp Hội đồng chấm thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 12. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo Đoànkiểm tra công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia tại Trường tiểu học Nguyễn Hiền, thị xã Ngã Bảy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung và thư mời các cá nhân có liên quan.

- 8 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp Hội đồng xét tuyển viên chức các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung.

- 8 giờ, Giám đốc ủy quyền cho lãnh đạoPhòng GDCN-GDTX dự Khai mạc tập huấn đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập” cấp xã. Điểm tại Hội trường Trường THPT chuyên Vị Thanh. Phòng GDCN-GDTX chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 12/QCPH-SGDĐT-CAT và Tổng kết công tác ATGT Ngành giáo dục và đào tạo năm học 2015-2016. Điểm tại Hội trường, Sở GD&ĐT. Phòng Pháp chế-CTTT chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối mở rộng nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý III và triển khai Chương trình công tác quý IV/2016. Điểm tại Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

* THỨ TƯ (28/9)

- 7 giờ, Giám đốc ủy quyền cho đồng chí Nguyễn Thanh Thiên dự Khai mạc hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2016 với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”. Điểm tại Thư viện Đồng Tháp, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc họp thông qua Đề án vị trí việc làm của các cơ sở giáo dục từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021; rà soát việc thực hiện Nghị định 116 và Nghị định 61. Điểm tại Hội trường, Sở GD&ĐT. Mời đại diện lãnh đạo các phòng: GDMN, GDTH, GDTrH, GDCN-GDTX, TCCB, KHTC, PC-CTTT cùng dự. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và chuẩn bị mời các đơn vị có liên quan.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Hội nghị Công bố chỉ số Cải cách hành chính năm 2015, triển khai Quyết định số 1230/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Đề án thực hiện cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo Đoànkiểm tra công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia tại Trường tiểu học Tân Phú Thạnh 1 và Trường tiểu học Thạnh Xuân 1, huyện Châu Thành A. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung và thư mời các cá nhân có liên quan.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc họp Ban Cán sự Đảng và tập thể Thường trực UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

* THỨ NĂM (29/9)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốcdự diễn tập khu vực phòng thủ huyện Vị Thủy. Điểm tại huyện Vị Thủy và khu thực binh (cả ngày).

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Lễ khai giảng năm học 2016– 2017 và trao bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên. Điểm tại Hội trường, cơ sở 1, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc ủy quyền cho lãnh đạo Phòng KHTC dự thảo luận dự toán năm 2017. Điểm tại phòng họp Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp rà soát danh mục các dự án kêu gọi đầu tư. Mời đại diện lãnh đạo các Phòng: GDMN, GDTH, GDTrH, KHTC, QLCSVC-KT&KĐ tham dự và chuẩn bị nội dung.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại cơ quan.

* THỨ SÁU (30/9)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốcdự diễn tập khu vực phòng thủ huyện Vị Thủy. Điểm tại huyện Vị Thủy và khu thực binh (cả ngày).

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc ủy quyền cho lãnh đạo Phòng GDCN-GDTX lãnh đạo Đoàn kiểm tra, xác nhận điều kiện mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng. Điểm tại Trường CĐCĐ Hậu Giang. Mời các đồng chí có tên theo Quyết  định cùng đi.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại cơ quan.

* THỨ BẢY (01/10)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự diễn tập khu vực phòng thủ. Điểm tại Trung tâm Văn hóa thị xã Long Mỹ.

 

* CHỦ NHẬT (02/10)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự diễn tập khu vực phòng thủ. Điểm tại Trung tâm Văn hóa thị xã Long Mỹ.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter