Hôm nay ngày 12/12/2019, 5:42:41 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 26/02/2018 đến ngày 03/03/2018
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 26/02/2018 đến ngày 03/03/2018(23/02/2018 15:02:40 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 26/02/2018 đến ngày 03/03/2018

      * THỨ HAI (26/02)

- 8 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp hội ý lãnh đạo Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí: Võ Quốc Thoại và Võ Thanh Mộng cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban Tổ chức và Ban coi thi Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp học Mầm non năm học 2017 – 2018. Điểm tại phòng Truyền thống, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí theo Quyết định cùng dự. Phòng GDMN chuẩn bị nội dung.

 - 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp Hội đồng ra đề thi Học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa lớp 9 năm học 2017 – 2018. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự. Phòng QLCL – CSVC phối hợp với Phòng GDTrH – GDTX chuẩn bị nội dung.

      * THỨ BA (27/02)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp thông qua dự thảo Quyết định giải quyết khiếu nại. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời Trưởng các phòng: Thanh tra, TCCB, GDTrH – GDTX. Thanh tra chuẩn bị nội dung.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự khai mạc Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp học Mầm non năm học 2017 – 2018. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng GDMN chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc với lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên Phòng GDTrH - GDTX về tình hình công tác tháng 02, triển  khai nhiệm vụ tháng 03 năm 2018. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng GDTrH – GDTX chuẩn bị nội dung.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Họp mặt kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2018). Điểm tại Trung tâm Y tế Thành phố Vị Thanh, đường 19/8, xã Vị Tân, Thành phố Vị Thanh.

        * THỨ TƯ (28/02)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc làm việc với Thường trực UBND huyện Châu Thành A về chế độ, chính sách của giáo viên. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời Trưởng các phòng: TCCB, KHTC, GDTH cùng dự. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và thư mời đơn vị, cá nhân có liên quan.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị tổng kết phong trào khuyến học, khuyến tài năm 2017. Điểm tại Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

- 9 giờ 30 phút, Giám đốc họp giải quyết chế độ, chính sách của giáo viên. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh và Trưởng các phòng: TCCB, Thanh tra, GDTrH - GDTX cùng dự. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và thư mời đơn vị, cá nhân có liên quan.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Công đoàn Giáo dục tỉnh chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban Tổ chức Hội thi Viết chữ đẹp cấp tiểu học tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng Truyền thống Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung.

- 14 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban ra đề Hội thi Viết chữ đẹp cấp tiểu học tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng Truyền thống Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) trực tiếp công dân tại cơ quan Sở GD&ĐT.

      * THỨ NĂM (01/03)

- 7 giờ, Giám đốc dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2018. Điểm tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoàn Thanh tra công tác quản lý tài chính. Điểm tại Trường THPT Tầm Vu. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị tổng kết Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự họp Chi bộ Trường Dạy trẻ khuyết tật. Điểm tại Trường Dạy trẻ khuyết tật. Mời đồng chí Bùi Đức Quang cùng dự.

- Phó Giám (Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

        * THỨ SÁU (02/03)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoàn Thanh tra công tác quản lý tài chính. Điểm tại Trường THPT Chiêm Thành Tấn. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 8 giờ, Giám đốc họp Chi bộ Tổ chức cán bộ. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Chi bộ Mầm non – Tiểu học. Điểm tại phòng Truyền thống, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban Thường vụ Đảng ủy Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đồng chí Bùi Đức Quang cùng dự.

- 14 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí trong Ban Chấp hành cùng dự.

- 17 giờ, Giám đốc dự Hội trại tòng quân năm 2018. Điểm tại Công viên 3 tháng 2, thị xã Long Mỹ.

         * THỨ BẢY (03/03)

- 6 giờ 30 phút, Giám đốc dự Lễ Giao nhận quân năm 2018 tại thị xã Long Mỹ. Điểm tại Công viên 3 tháng 2, thị xã Long Mỹ.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter