Hôm nay ngày 11/12/2019, 11:20:42 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/7/2017 đến ngày 28/7/2017
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/7/2017 đến ngày 28/7/2017(21/07/2017 15:07:15 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/7/2017 đến ngày 28/7/2017

* THỨ HAI (24/7)

          - 7 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp hội ý lãnh đạo Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí: Võ Quốc Thoại và Võ Thanh Mộng cùng dự.

         - 13 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) họp rà soát công tác chuẩn bị tiếp Đoàn giám sát của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. Mời các đồng chí: Bùi Đức Quang, Thái Văn Út, Lê Hồng Đào, Trần Thị Huyền và Nguyễn Phú Cường cùng dự.

* THỨ BA (25/7)

           - 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự họp với Đoàn Công tác liên ngành và họp đối thoại địa bàn thành phố Vị Thanh, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A và huyện Long Mỹ. Mời đồng chí Thái Văn Út, đại diện lãnh đạo Phòng TCCB, GDTrH cùng dự. Điểm tại Ban tiếp công dân tỉnh.

          - 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) duyệt văn kiện đại hội các Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 1, Sở GD&ĐT. Mời đồng chí Bùi Đức Quang và cấp ủy các Chi bộ cùng dự. Các Chi bộ thực hiện theo lịch được duyệt và chuẩn bị nội dung thông qua (cả ngày).

          - 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) ủy quyền cho đồng chí Trần Hiền Hòa họp Đoàn giáo viên tham gia tập luyện chuẩn bị cho Hội thi Giáo viên dạy giỏi môn GDQP-AN cấp THPT toàn quốc lần thứ II, năm 2017. Phòng GDTrH chuẩn bị nội dung.

           - 8 giờ, Giám đốc tham gia Đoàn đi thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Huyện ủy Vị Thủy.

          - 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp chuẩn bị tổng kết công tác Y tế trường học. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời Lãnh đạo Phòng PC-CTTT cùng dự và chuẩn bị nội dung, thư mời.

           - 15 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp bàn kế hoạch tập huấn công tác học sinh, sinh viên, đoàn đội trường học năm học 2017-2018. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời Lãnh đạo Phòng PC-CTTT cùng dự và chuẩn bị nội dung, thư mời.

* THỨ TƯ (26/7)

          - 7 giờ 30 phút, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) tiếp tục duyệt văn kiện đại hội các Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 1, Sở GD&ĐT. Mời đồng chí Bùi Đức Quang và Cấp ủy các Chi bộ cùng dự. Các Chi bộ thực hiện theo lịch được duyệt và chuẩn bị nội dung thông qua (cả ngày).

          - 13 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các thành viên hội đồng theo Quyết định cùng dự. Văn phòng chuẩn bị nội dung thông qua.

           - 15 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) họp Hội đồng đánh giá, phân loại công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các thành viên hội đồng theo Quyết định cùng dự. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung thông qua.

          - 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự họp thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Cái Tắc năm 2030 và đồ án quy hoạch chung đô thị Xà Phiên, huyện Long Mỹ đến năm 2030. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

* THỨ NĂM (27/7)

           - 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2017. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp.

          - 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự khai mạc lớp tập huấn ứng phó với biến đổi khí hậu, trường học an toàn, phòng chống thiên tai. Điểm tại Trường THPT chuyên Vị Thanh.

          - Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại cơ quan.

* THỨ SÁU (28/7)

         - 7 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban với lãnh đạo Phòng GD&ĐT, Trường THPT và các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT. Điểm tại Hội trường Phòng GD&ĐT huyện Phụng Hiệp. Mời Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh và Trưởng các phòng chuyên môn, chức năng thuộc Sở cùng dự. Văn phòng chuẩn bị nội dung và thư mời.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter