Hôm nay ngày 21/01/2020, 9:29:03 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Từ ngày 15/01/2020 Cổng thông tin Sở GD&ĐT chuyển sang địa chỉ mới liên kết tại đậy

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/11/2019 đến ngày 30/11/2019
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/11/2019 đến ngày 30/11/2019(22/11/2019 16:11:07 GMT+7)
* CHỦ NHẬT (24/11) - Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) đi công tác Hà Nội. Mời đồng chí Bùi Đức Quang cùng đi.

* THỨ HAI (25/11)

 - 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự buổi làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành A về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Châu Thành A.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự buổi làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thị ủy Ngã Bảy về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2019. Điểm tại Thị ủy Ngã Bảy.   

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự buổi làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2019. Điểm tại Thành ủy Vị Thanh.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự buổi làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Phụng Hiệp.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội thảo đánh giá công tác thư viện trường tiểu học và xây dựng bộ tiêu chuẩn thư viện đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Điểm tại khách sạn Công đoàn Quảng Bá, Hà Nội. Mời đồng chí Bùi Đức Quang cùng dự (đến ngày 26/11/2019).

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

* THỨ BA (26/11)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự buổi làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Thủy về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Vị Thủy. 

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019. Điểm tại Phòng họp trung tâm chỉ huy, Công an tỉnh. Mời đồng chí Võ Thanh Mộng cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự buổi làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Long Mỹ về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Long Mỹ. 

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự buổi làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2019. Điểm tại Thị ủy Long Mỹ. 

- 14 giờ, Giám đốc họp bàn về thực hiện công tác cán bộ. Điểm tại Trường PTDTNT tỉnh. Mời đại diện lãnh đạo: Thanh Tra, TCCB và toàn thể lãnh đạo, giáo viên, nhân viên Trường PTDTNT tỉnh cùng dự (thay thư mời). Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và thư mời các đơn vị có liên quan.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Châu Thành.

* THỨ TƯ (27/11)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc họp thẩm tra báo cáo, dự thảo quyết định trình kỳ họp HĐND cuối năm 2019. Điểm tại  Phòng Khánh Tiết Văn phòng HĐND tỉnh.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội thảo về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang 5 năm 2021-2025. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 13 giờ 30 phút, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban Thường vụ Đảng ủy Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí Bùi Đức Quang và Võ Thanh Mộng cùng dự.

- 14 giờ 30 phút, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đồng chí trong Ban  Chấp hành cùng dự. Văn phòng Đảng ủy và Tổ Chức chuẩn bị các báo cáo theo thông báo số 148-TB/ĐUK ngày 04/11/2019 để thông qua Ban Chấp hành góp ý.

* THỨ NĂM (28/11)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị truyền thông triển khai việc thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 8 giờ, Giám đốc dự họp mặt truyền thống Trường Tây Đô – Nguyễn Việt Hồng. Điểm tại Hội trường Thành ủy thành phố Cần Thơ.

- 14 giờ, Giám đốc họp trao đổi, xem xét việc sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, THCS. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đại diện lãnh đạo các phòng: Thanh tra, TCCB cùng dự. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và thư mời các đơn vị có liên quan.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh)     dự lễ trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học khá, giỏi năm 2019 do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng tài trợ. Điểm tại Hội trường trụ sở làm việc các Hội đặc thù tỉnh Hậu Giang.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) nghỉ phép.

* THỨ SÁU (29/11)

- 8 giờ, Giám đốc dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV thành phố Vị Thanh. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị thành phố Vị Thanh.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV huyện Long Mỹ. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ.

- 14 giờ, Giám đốc dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Hội trường Huyện ủy huyện Phụng Hiệp.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV thị xã Long Mỹ. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tham dự mô hình hoạt động tập thể, trải nghiệm sáng tạo năm 2019 tại Trường Tiểu học Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà  Rịa – Vũng Tàu (đến hết ngày 30/11/2019).

- Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) nghỉ phép.

* THỨ BẢY (30/11)

- 8 giờ, Giám đốc dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV huyện Châu Thành A. Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành A.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV huyện Vị Thủy. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Vị Thủy.

- 14 giờ, Giám đốc dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV huyện Châu Thành. Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV thị xã Ngã Bảy. Điểm tại Hội trường Thị ủy Ngã Bảy.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter