Hôm nay ngày 13/12/2019, 8:36:39 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc (điều chỉnh lần 2) của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 23/7/2018 đến ngày 29/7/2018
-
+

Lịch làm việc (điều chỉnh lần 2) của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 23/7/2018 đến ngày 29/7/2018(25/07/2018 15:07:03 GMT+7)
Lịch làm việc (điều chỉnh lần 2) của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 23/7/2018 đến ngày 29/7/2018

* THỨ HAI (23/7)

- 7 giờ 30 phút, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị triển khai học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Mời các đồng chí: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh, Hiệu trưởng Trường Dạy trẻ khuyết tật thuộc Sở GD&ĐT cùng dự (thay thư mời, cả ngày).

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) ủy quyền cho Phòng QLCL - CSVC chấm phúc khảo thi THPT Quốc gia năm 2018. Mời các đồng chí trong Ban thư ký, Thanh tra theo Quyết định cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc làm việc với Phòng GD&ĐT thành phố Vị Thanh về việc thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố Vị Thanh. Mời đại diện lãnh đạo các phòng: TCCB, GDTH, GDTrH - GDTX và đồng chí Nguyễn Thị Thu Thảo cùng dự.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính. Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

* THỨ BA (24/7)

- 6 giờ 30 phút, Giám đốc dự Lễ phát động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2018. Điểm tại Công viên Xà No, phường 5, thành phố Vị Thanh.

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) dự công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 8 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp rút kinh nghiệm công tác thi THPT Quốc gia năm 2018. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đồng chí Chánh Thanh tra, Trưởng phòng QLCL - CSVC và các đồng chí (các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở GD&ĐT) tham gia các Ban trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 cùng dự. Phòng QLCL - CSVC chuẩn bị nội dung báo cáo.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp Hội đồng đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm học 2017-2018. Điểm tại phòng Truyền thống,Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính. Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 15 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp xét thuyên chuyển viên chức các đơn vị trực thuộc. Điểm tại phòng Truyền thống, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí: Trưởng phòng TCCB, GDTrH - GDTX cùng dự. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung.

* THỨ TƯ (25/7)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2018 cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc ủy quyền đồng chí Võ Thanh Mộngdự Hội nghị sơ kết các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vị Thủy lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Điểm tại Hội trường lớn Huyện ủy.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự khai mạc lớp tập huấn Đổi mới tổ chức quản lý của Hiệu trưởng trường tiểu học và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. Điểm tại Phòng GD&DT huyện Châu Thành A. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính. Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp toàn thể Ban chấm phúc khảo thi THPT Quốc gia năm 2018. Điểm tại phòng Truyền thống, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí theo Quyết định cùng dự. Phòng QLCL - CSVC chuẩn bị nội dung.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tiếp Đoàn kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đại diện lãnh đạo Phòng GDTrH - GDTX, GDTH và đồng chí Lê Hồng Đào cùng dự và chuẩn bị nội dung tiếp đoàn.

- 14 giờ, Giám đốc làm việc với các tổ chức, cá nhân trong đầu tư xây dựng công trình, NCSC khối 16 phòng học Trường THPT Vị Thủy. Điểm tại phòng Truyền thống, Sở GD&ĐT. Phòng KHTC chuẩn bị nội dung, thư mời và cùng dự.

* THỨ NĂM (26/7)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 06 tháng đầu năm và phương  hướng 06 tháng cuối năm của Đảng ủy Sở GD&ĐT. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên thuộc Đảng ủy Sở GD&ĐT cùng dự. Văn phòng chuẩn bị nội dung (thay thư mời).

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ huyện Châu Thành. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Châu Thành.

          - 9 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) họp sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai phương hướng 06 tháng cuối năm 2018 cơ quan Sở GD&ĐT. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên: Công đoàn Giáo dục tỉnh, Văn phòng, Thanh tra, KHTC, TCCB và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở cùng dự.

- 13 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) đi công tác TP. Hồ Chí Minh. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính. Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 14 giờ, Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban chỉ đạo 389 Quốc gia. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 19 giờ, Giám đốc dự Chương trình văn nghệ tri ân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

* THỨ SÁU (27/7)

- 6 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Văn Hiền) viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Điểm tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh)ủy quyền cho Lãnh đạo Phòng GDTH dự khai mạc lớp tập huấn công tác PCGD, XMC năm 2019. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 8 giờ, Giám đốc tham gia Đoàn thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện Vị Thủy. Điểm tại UBND xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy.

 - 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) tham gia Đoàn thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện Châu Thành. Điểm tại nghĩa trang liệt sĩ xã Đông Phước A, huyện Châu Thành.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội thảo góp ý Chương trình cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh. Điểm tại Khách sạn Đại Nam, 79 Trần Hưng Đạo, Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Hội nghị giao ban với Phòng GD&ĐT, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GD&ĐT. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời đại diện lãnh đạo Công đoàn Giáo dục tỉnh, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng: TCCB, KHTC và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở GD&ĐT; Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường THPT, THPT chuyên, PDTDNT tỉnh; Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh; Hiệu trưởng Trường DTKT; Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện, thị xã cùng dự (thay thư mời). Văn phòng chuẩn bị nội dung.

* CHỦ NHẬT (29/7)

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự khai mạc tập huấn giáo dục kỹ năng sống bảo vệ môi trường và các vấn đề xã hội. Điểm tại Hội trường khách sạn Bông Sen. Phòng GDTrH - GDTX chuẩn bị nội dung và thư mời.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter