Hôm nay ngày 26/03/2019, 11:34:22 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/2017
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/2017(20/10/2017 16:10:31 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/2017

          * THỨ HAI (23/10)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị báo cáo viên tháng 10/2017. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 8 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc với Trung tâm GDTX tỉnh về tình hình hoạt động trong thời gian qua và phương hướng thời gian tới. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời: lãnh đạo Phòng TCCB; đồng chí Nguyễn Thanh Thiên; Ban Giám đốc, cán bộ, giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh cùng dự. Trung tâm GDTX tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự buổi làm việc với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về thực hiện các chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

          * THỨ BA (24/10)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Hội nghị giao ban với Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT. Điểm tại Hội trường Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành. Văn phòng chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) ủy quyền cho lãnh đạo GDTH dự khai mạc Chuyên đề dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” ở tiểu học. Điểm tại Trường TH Tân Long 1, huyện Phụng Hiệp. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 13 giờ, Giám đốc họp triển khai một số nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính đến cuối năm 2017. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp nhóm giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi Quốc gia năm 2018. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời đồng chí Trần Hiền Hòa cùng dự. Phòng GDTrH-GDTX chuẩn bị nội dung và thư mời.

       * THỨ TƯ (25/10)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc kiểm tra cơ sở vật chất trên địa bàn thị xã Long Mỹ. Mời đại diện lãnh đạo Phòng GDTH, GDMN cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự khai mạc lớp tập huấn Xóa mù chữ gắn với phát triển cộng đồng (REFLECT). Điểm tại Trung tâm GDTX tỉnh Hậu Giang. Phòng GDTrH-GDTX chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công tác GDQP-AN cho học sinh tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017. Điểm tại Trường THPT Lê Quý Đôn. Mời các đồng chí: Trần Hiền Hòa và Nguyễn Bảo Việt cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

         * THỨ NĂM (26/10)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội thảo kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND ba cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công tác GDQP-AN cho học sinh tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017. Điểm tại Trường THPT Tân Phú. Mời các đồng chí: Trần Hiền Hòa và Nguyễn Bảo Việt cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng Cánh đồng lớn. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

         * THỨ SÁU (27/10)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc tiếp tục dự Hội thảo kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND ba cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công tác GDQP-AN cho học sinh tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017. Điểm tại Trường THPT Cây Dương. Mời các đồng chí: Trần Hiền Hòa và Nguyễn Bảo Việt cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2017 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (Thử nghiệm hệ thống lúc 8 giờ ngày 27/10).

- Các Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter