Hôm nay ngày 23/01/2020, 3:36:09 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Từ ngày 15/01/2020 Cổng thông tin Sở GD&ĐT chuyển sang địa chỉ mới liên kết tại đậy

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 22/9/2019 đến ngày 29/9/2019
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 22/9/2019 đến ngày 29/9/2019(20/09/2019 16:09:09 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 22/9/2019 đến ngày 29/9/2019

* CHỦ NHẬT (22/9)

- 7 giờ 30 phút,  Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự lễ tốt nghiệp năm 2019 cho sinh viên Khoa Phát triển Nông thôn, Trường Đại học Cần Thơ. Địa điểm: Hội trường Rùa Khu II, Trường Đại học Cần Thơ.

* THỨ HAI (23/9)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc ủy quyền đồng chí Ngô Thanh Tú lãnh đạo Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ các đơn vị trực thuộc trên địa bàn huyện Châu Thành . Mời thành viên theo quyết định cùng đi.

- 8 giờ, Giám đốc dự Hội nghị trực tuyếntoàn quốc “Vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững”. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc lãnh đạo Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ các đơn vị trực thuộc trên địa bàn thị xã Ngã Bảy. Mời thành viên theo quyết định cùng đi.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tham gia Đoàn thăm, kiểm tra dự án do TCPCPNN tài trợ tại Nhà Nuôi trẻ mồ côi Hoa Mai Vị Thanh và Phòng GD&ĐT TP. Vị Thanh.

- 16 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự tiếp và làm việc với Đoàn Ủy ban công tác về công tác phi chính phủ nước ngoài. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- Các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại cơ quan.

* THỨ BA (24/9)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc  ủy quyền đồng chí Ngô Thanh Túlãnh đạo Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ các đơn vị trực thuộc trên địa bàn huyện Châu Thành A. Mời thành viên theo quyết định cùng đi.

- 8 giờ, Giám đốc dự tập huấn hướng dẫn lập dự toán năm 2020; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025. Điểm tại Hội trường Sở Tài chính. Mời đồng chí Trần Quang Khang cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự khai mạc tập huấn hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới (GDPT 2018). Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 9 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự trao quà cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Điểm tại Trường THPT Vị Thủy. Thường trực Công đoàn ngành chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc  lãnh đạo Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ các đơn vị trực thuộc trên địa bàn huyện Châu Thành A. Mời thành viên theo quyết định cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên)tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát liên ngành đánh giá trình độ phát triển đô thị của Bộ Xây dựng. Điểm tại Phòng họp số 5, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) trực tiếp công dân tại cơ quan.

- Phó Giám đốc (nguyễn Văn Hiền) nghỉ phép (đến hết ngày 25/9)

* THỨ TƯ (25/9)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc ủy quyền đồng chí Ngô Thanh Tú lãnh đạo Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ các đơn vị trực thuộc trên địa bàn huyện huyện Phụng Hiệp. Mời thành viên theo quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc ủy quyền đồng chí Trần Quang Khang dự họp thảo luận dự toán năm 2019. Điểm tại Phòng họp Sở Tài chính.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự khai mạc tập huấn hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT 2018 (lớp thứ 2). Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 8 giờ, Giám đốc dự  làm việcvới Đoàn Thanh tra của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương công bố quyết định thanh tra. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) dự tập huấn triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Mời tất cả cán bộ, công chức các phòng chức năng, chuyên môn thuộc Sở cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Văn phòng chuẩn bị nội dung và thư mời đơn vị triển khai.

* THỨ NĂM (26/9)

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban Thường vụ Đảng ủy. Điểm tại Phòng họp Số 2. Mời các đồng chí: Võ Quốc Thoại, Võ Thanh Mộng cùng dự. 

- 9 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Ban chấp hành Đảng ủy Sở GD&ĐT. Điểm tại Phòng họp số 2. Mời thành viên Ban chấp hành Đảng ủy cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) dự họp Hội đồng thẩm định các đề án, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW thông qua đề án cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở GD&ĐT, Sở VHTT-DL, Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh. Mời Lãnh đạo Phòng TCCB cùng dự.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự làm việc với Đoàn kiểm tra của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam về thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên năm 2019. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

* THỨ SÁU (27/9)

 - 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 nhiệm kỳ 2015-2020, sơ kết công tác quý III/2019 và triển khai Chương trình công tác quý IV/2019. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc ủy quyền đồng chí Ngô Thanh Tú kiểm tra lãnh đạo Đoàn công tác cải cách hành chính, công vụ các đơn vị trực thuộc trên địa bàn huyện Long Mỹ (cả ngày). Mời thành viên theo quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút,  Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo Đoàn khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, thị xã Ngã Bảy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.        

- 7 giờ 30 phút,  Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo đoàn đánh giá ngoài Trường THCS Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc tại cơ quan.

* CHỦ NHẬT (29/9)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter