Hôm nay ngày 13/12/2019, 8:44:19 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 21/8/2017 đến ngày 25/8/2017
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 21/8/2017 đến ngày 25/8/2017(18/08/2017 16:08:48 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 21/8/2017 đến ngày 25/8/2017

          * THỨ HAI (21/8)

- 8 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2016 – 2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Mời Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh; Trưởng các phòng chuyên môn, chức năng thuộc Sở; Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố cùng dự (thay thư mời). Văn phòng chuẩn bị nội dung.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) ủy quyền lãnh đạo Phòng GDCN-GDTX dự lớp tập huấn BDTX nội dung 2 cho CBQL phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018. Điểm tại Trung tâm GDTX tỉnh Hậu Giang. Mời đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, chức năng thuộc Sở cùng dự. Phòng GDCN-GDTX chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp hội ý lãnh đạo Sở. Điểm tại phòng số 2, Sở GD&ĐT. Mời đồng chí Võ Quốc Thoại và đồng chí Võ Thanh Mộng cùng dự.

- 15 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp về công tác nhân sự. Điểm tại phòng số 2, Sở GD&ĐT. Mời đồng chí Trần Thị Huyền và lãnh đạo Phòng GDTrH cùng dự.

          * THỨ BA (22/8)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị khai giảng năm học mới trên địa bàn tỉnh. Mời đồng chí Võ Dũng Minh cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 Ngành giáo dục và đào tạo huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp. Mời đại diện lãnh đạo Công đoàn Giáo dục tỉnh và các phòng chuyên môn, chức năng thuộc Sở GD&ĐT cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 Ngành giáo dục và đào tạo thị xã Long Mỹ. Điểm tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo (Trường TH Thuận An). Mời đại diện lãnh đạo Công đoàn Giáo dục tỉnh và các phòng chuyên môn, chức năng thuộc Sở GD&ĐT cùng dự.

- 14 giờ, Giám đốc họp rà soát công tác chuẩn bị tiếp Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ năm 2017. Điểm tại phòng số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí của Tổ cải cách hành chính; đại diện lãnh đạo: TCCB, Văn phòng, KHTC, QLCSVC-KT&KĐ và Pháp chế-CTTT cùng dự. Tổ cải cách hành chính chuẩn bị nội dung.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

           * THỨ TƯ (23/8)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc họp về việc báo cáo thống kê, rà soát trường đạt chuẩn quốc gia và kế hoạch tái công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2017-2020. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng QLCSVC-KT&KĐ chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị tổng kết và triển khai phương hướng nhiệm vụ Giáo dục mầm non và Giáo dục tiểu học năm học 2017-2018. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng Giáo dục mầm non và Phòng Giáo dục tiểu học chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 14 giờ, Giám đốc tiếp đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ năm 2017. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí của Tổ cải cách hành chính; đại diện lãnh đạo: TCCB, Văn phòng, KHTC, QLCSVC-KT&KĐ và Pháp chế-CTTT cùng dự. Tổ cải cách hành chính chuẩn bị nội dung.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tiếp công dân tại cơ quan Sở GD&ĐT.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc tại cơ quan.

            * THỨ NĂM (24/8)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) trao học bổng Hội Rhône MéKong, Lyon – Pháp cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Phòng GD&ĐT huyện Phụng Hiệp.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội thảo “Khởi nghiệp và phát triển Doanh nghiệp khoa học và công nghệ”. Điểm tại Hội trường Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Hậu Giang, D14, đường Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

- 8 giờ, Giám đốc dự Chương trình Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Hậu Giang và Lễ ra quân CASUCO trao tặng học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt năm 2017. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. 

- 9 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) trao học bổng Hội Rhône MéKong, Lyon – Pháp cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Châu Thành A. Điểm tại Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành A.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc họp thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Cái Tắc năm 2030 và đồ án quy hoạch chung đô thị Xà Phiên, huyện Long Mỹ đến năm 2030. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

- Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc tại cơ quan.

               * THỨ SÁU (25/8)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 Ngành giáo dục và đào tạo thị xã Ngã Bảy. Điểm tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ngã Bảy. Mời đại diện lãnh đạo Công đoàn Giáo dục tỉnh và các phòng chuyên môn, chức năng thuộc Sở GD&ĐT cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Hội nghị tổng kết  vàtriển khai phương hướng nhiệm vụ Giáo dục Trung học và Giáo dục Thường xuyên năm học 2017-2018. Điểm tại Hội trường Trường THPT Chuyên Vị Thanh. Phòng GDTrH và Phòng GDCN-GDTX chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Khai mạc tập huấn Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục mầm non sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng GDMN chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 Ngành giáo dục và đào tạo huyện Châu Thành. Điểm tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành. Mời đại diện lãnh đạo Công đoàn Giáo dục tỉnh và các phòng chuyên môn, chức năng thuộc Sở GD&ĐT cùng dự.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter