Hôm nay ngày 26/03/2019, 11:45:36 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 21/01/2018 đến ngày 28/01/2018
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 21/01/2018 đến ngày 28/01/2018(19/01/2018 15:01:35 GMT+7)
* CHỦ NHẬT (21 /01) - 8 giờ, Giám đốc dự buổi làm việc với Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

* THỨ HAI (22/01)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoàn kiểm tra trường THPT đạt chuẩn quốc gia. Điểm tại Trường THPT Tân Phú. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và an ninh trật tự, an toàn xã hội năm 2017. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh Hậu Giang.

- 14 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị Tổng kết PCGD, XMC năm 2017, Sơ kết học kỳ I năm học 2017 – 2018 và Tuyên dương Nhà giáo Ưu tú năm 2017. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đại diện lãnh đạo các phòng: KHTC, GDTH, GDMN, Văn phòng cùng dự và chuẩn bị nội dung báo cáo.

- 15 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc với Thường trực Công đoàn Giáo dục tỉnh về việc chuẩn bị Đại hội. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Công đoàn Giáo dục tỉnh chuẩn bị nội dung.

* THỨ BA (23/01)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoàn kiểm tra Trường THCS Búng Tàu và THCS Bình Thành, huyện Phụng Hiệp đạt chuẩn quốc gia. Điểm tại Trường THCS Búng Tàu. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo Đoànkiểm tra công tác pháp chế và công tác học sinh, sinh viên, ngoại khóa và y tế trường học học kỳ I, năm học 2017-2018 trên địa bàn huyện Châu Thành. Điểm tại Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi. Mời đại diện lãnh đạo các trường THPT trên địa bàn cùng dự (thay thư mời).

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc làm việc với ngành giáo dục và đào tạo thành phố Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND thành phố Vị Thanh. Mời Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh, đại diện lãnh đạo các phòng: TCCB, KHTC, GDMN, GDTH và GDTrH – GDTX cùng dự.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Hội đồng kỷ luật công chức, viên chức. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung.

* THỨ TƯ (24/01)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị giao ban Phòng GD&ĐT, Trung tâm GDNN-GDTX và các đơn vị trực thuộc Sở. Điểm tại Hội trường Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành A. Mời Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, chức năng thuộc Sở, đại diện lãnh đạo: Phòng GD&ĐT, Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở cùng dự (thay thư mời).

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự khai mạc Chuyên đề “Đổi mới phương pháp dạy và học” tại Trường Mẫu giáo Tân Bình, huyện Phụng Hiệp.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) nghỉ phép.

* THỨ NĂM (25/01)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Đại hội Công đoàn giáo dục tỉnh (phiên trù bị). Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Công đoàn Giáo dục tỉnh chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) rà soát mạng lưới trường lớp trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Mời đại diện lãnh đạo Phòng GDTH cùng đi.

- Giám đốc tiếp công dân tại Sở GD&ĐT.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại cơ quan.

* THỨ SÁU (26/01)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Đại hội Công đoàn giáo dục tỉnh. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Công đoàn Giáo dục tỉnh chuẩn bị nội dung và thư mời.

* THỨ BẢY (27/01)

- Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) đi công tác tại TP. HCM.

* CHỦ NHẬT (28 /01)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc với Trường Đại học Tôn Đức Thắng về công tác hướng nghiệp và tuyển sinh ĐH. Điểm tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter