Hôm nay ngày 19/02/2020, 3:45:54 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Từ ngày 15/01/2020 Cổng thông tin Sở GD&ĐT chuyển sang địa chỉ mới liên kết tại đậy

Lịch làm việc (điều chỉnh lần 2) của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/5/2019 đến ngày 25/5/2019
-
+

Lịch làm việc (điều chỉnh lần 2) của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/5/2019 đến ngày 25/5/2019(23/05/2019 08:05:44 GMT+7)
Lịch làm việc (điều chỉnh lần 2) của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/5/2019 đến ngày 25/5/2019

* THỨ HAI (20/5)

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự hội thảo góp ý hướng dẫn tổ chức dạy học đối với lớp 1 từ năm học 2020 - 2021. Điểm tại Khách sạn Đại Nam, quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Mời đồng chí Kiều Ngọc Nam cùng đi (đến hết ngày 21/5/2019).

- 14 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Văn Hiền) họp lấy ý kiến các Đề án thực hiện Nghị quyết 18, 19. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời lãnh đạo (cấp trưởng, phó) các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở GD&ĐT. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung (thay thư mời)

* THỨ BA (21/5)

- 6 giờ 30 phút, Giám đốc khám sức khỏe định kỳ năm 2019. Điểm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc về công tác tổ chức. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí: Trần Thị Huyền và Trần Hiền Hòa cùng dự. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc với đại diện Báo chí. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đại diện lãnh đạo Phòng GDTrH - GDTX cùng dự.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) nghỉ phép.

* THỨ TƯ (22/5)

 - 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị sơ kết Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh về việc xây dựng thí điểm mô hình chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm đảm bảo an toàn trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp Hội đồng tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 - 2020. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự. Phòng GDTrH - GDTX chuẩn bị nội dung.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự trao Mái ấm Công Đoàn tại xã Vĩnh Viễn. Mời đồng chí Võ Quốc Thoại cùng dự và chuẩn bị nội dung, thư mời.

- Các Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

* THỨ NĂM (23/5)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc trực tiếp công dân tại Sở GD&ĐT.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự nghe Sở Nội vụ báo cáo về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Mời đồng chí Ngô Thanh Tú chuẩn bị nội dung và cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội thảo Chuyên đề “Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thực trạng và giải pháp”. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

 - 18 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Lễ khai mạc Ngày Hội Tam nông và sản phẩm làng nghề (OCOP) Hậu Giang năm 2019. Điểm tại Công viên Xà No.

* THỨ SÁU (24/5)

7 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2019. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Mời các đồng chí trong Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2019 thuộc các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở cùng dự. Phòng QLCL phối hợp với Thanh tra chuẩn bị nội dung (thay thư mời)

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp Tổ giúp việc Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. 

* THỨ BẢY (25/5)

- 8 giờ, Giám đốc cùng với Đoàn công tác của UBND tỉnh dự Hội nghị rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và đề xuất cơ chế chính sách đặc thù phát triển giáo dục khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Điểm tại Hội trường UBND thành phố Cần Thơ, số 02, Hòa Bình, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

 

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter