Hôm nay ngày 12/12/2019, 5:48:23 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 19/3/2018 đến ngày 25/3/2018
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 19/3/2018 đến ngày 25/3/2018(16/03/2018 14:03:18 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 19/3/2018 đến ngày 25/3/2018

* THỨ HAI (19/3)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) kiểm tra chấm thi thực hành hoạt động giáo dục của Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non trên địa bàn huyện Châu Thành A. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi (cả ngày).

- 9 giờ, Giám đốc dự họp nghe công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra của Bộ Nội vụ. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Hiền) dự buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời lãnh đạo (cấp trưởng, phó): Công đoàn Giáo dục tỉnh, Văn phòng, TCCB, KHTC, Thanh tra và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở cùng dự. Văn phòng chuẩn bị nội dung.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoàn dự thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia tại Lâm Đồng. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi (đến hết ngày 21/3/2018).

* THỨ BA (20/3)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc họp thông qua dự thảo Đề án Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời Trưởng các phòng: TCCB, KHTC, GDTrH – GDTX, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học cùng dự. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 9 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp góp ý dự thảo Kế hoạch chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh và Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đại diện lãnh đạo: Công đoàn Giáo dục tỉnh, Văn phòng, TCCB, KHTC và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở cùng dự. Văn phòng và Công đoàn Giáo dục tỉnh phối hợp chuẩn bị nội dung.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) kiểm tra chấm thi thực hành hoạt động giáo dục của Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non trên địa bàn huyện Vị Thủy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 14 giờ, Giám đốc làm việc với lãnh đạo, chuyên viên Phòng KHTC về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và phương hướng trong thời gian tới. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng KHTC chuẩn bị nội dung.

* THỨ TƯ (21/3)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị lấy ý kiến Đề án nâng cấp Trường Trung cấp Luật Vị Thanh. Điểm tại Hội trường 3 Trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

 - 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc với lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDMN về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và phương hướng trong thời gian tới. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng GDMN chuẩn bị nội dung.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc với lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDTH về việc chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra PCGD, XMC của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung.

- Giám đốc đi công tác Bình Thuận. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

* THỨ NĂM (22/3)

- 8 giờ, Giám đốc dự Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực quản trị nhà trường trong bối cảnh mới. Điểm tại Khách sạn Bình Minh, đường Lê Lợi, Phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự (đến hết ngày 24/3/2018).

- Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

* THỨ SÁU (23/3)

- Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

* CHỦ NHẬT (25/3)

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự lễ khai giảng lớp liên thông Đại học ngành điều dưỡng khóa học 2018 – 2021. Điểm tại Hội trường Trung tâm tỉnh Hậu Giang.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter