Hôm nay ngày 13/12/2019, 7:46:14 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 19/3/2017 đến ngày 24/03/2017
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 19/3/2017 đến ngày 24/03/2017(17/03/2017 16:03:47 GMT+7)
* CHỦ NHẬT (19/3) - 18 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Chương trình “SV Hậu Giang năm 2017” của Liên Chi hội Sinh viên Hậu Giang. Điểm tại Sân khấu Văn phòng Đoàn trường Trường Đại học Cần Thơ.

             * THỨ HAI (20/3)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp hội ý lãnh đạo Sở GD&ĐT. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí: Võ Quốc Thoại và Trịnh Anh Việt cùng dự.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban tổ chức, Ban ra đề Hội thi tìm hiểu kĩ năng tham gia giao thông an toàn cấp tiểu học tỉnh Hậu Giang năm học 2016-2017. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự.

- 15 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp bàn giao Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh. Điểm tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh. Mời: Chủ tịch Công đoàn giáo dục tỉnh, các phòng: TCCB, GDCN-GDTX, KHTC và Ban lãnh đạo Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật cùng dự. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và mời đơn vị liên quan.

- 15 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Văn Hiền) dự tổng duyệt chương trình khai mạc Hội thao GDQP-AN học sinh THPT tỉnh Hậu Giang lần thứ VII, năm 2017. Điểm tại Trường THPT Chuyên Vị Thanh. Mời các đồng chí thành viên có liên quan cùng dự (thay thư mời).

            * THỨ BA (21/3)

            - 7 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban Lãnh đạo Sở GD&ĐT với Phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT. Điểm tại Hội trường UBND huyện Vị Thủy. Mời Chủ tịch Công đoàn giáo dục tỉnh; Trưởng các phòng chuyên môn, chức năng thuộc Sở GD&ĐT; Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh, thị xã Ngã Bảy, Hiệu trưởng Trường THPT, PTDTNT tỉnh, DTNT HimLam; Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật; Công ty Cổ phần Sách &TBTH; Giám đốc Trung tâm NN-TN, Hiệu trưởng Trường Dạy trẻ Khuyết tật cùng dự (thay thư mời). Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung và thư mời các đơn vị khác có liên quan. 

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1066/QĐ-TTg ngày 03/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp Tiểu ban 2 Hội thao GDQP-AN để rà soát công tác chuẩn bị. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT, sau đó kiểm tra các điểm thi đấu. Mời các đồng chí thành viên Tiểu ban 2 cùng dự và chuẩn bị nội dung báo cáo.

            *THỨ TƯ (22/3)

- 7 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Văn Hiền) dự khai mạc Hội thao GDQP-AN học sinh THPT tỉnh Hậu Giang lần thứ VII, năm 2017. Điểm tại Trường THPT Chuyên Vị Thanh. Mời đại diện lãnh đạo: Công đoàn giáo dục tỉnh, các phòng chuyên môn, chức năng thuộc Sở GD&ĐT cùng dự. Phòng Pháp chế - CTTT chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) ủy quyền cho Lãnh đạo Phòng QLCSVC-KT&KĐ dự khai mạc Kỳ thi học sinh giỏi thực hành THCS năm học 2016-2017. Điểm tại Trường THCS Lê Quí Đôn, TP Vị Thanh. Phòng QLCSVC-KT&KĐ chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự khai mạc Hội thi tìm hiểu kĩ năng tham gia giao thông an toàn cấp tiểu học tỉnh Hậu Giang năm học 2016-2017. Điểm tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang.

- 8 giờ, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Văn Hiền) trực chỉ đạoHội thao GDQP-AN học sinh THPT tỉnh Hậu Giang lần thứ VII, năm 2017 (đến hết ngày 24/3/2017).

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc làm việc với lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Sở GD&ĐT về tình hình hoạt động trong thời gian qua và phương hướng trong thời gian tới. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Văn phòng chuẩn bị nội dung báo cáo.

            *THỨ NĂM (23/3)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc làm việc với Trường THPT Phú Hữu về tình hình hoạt động của trường trong thời gian qua và phương hướng trong thời gian tới. Điểm tại Trường THPT Phú Hữu. Mời đại diện lãnh đạo: Công đoàn, TCCB, KHTC, GDTrH cùng dự. Trường THPT Phú Hữu chuẩn bị nội dung báo cáo.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự họp rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017; triển khai Thông tư 42/2017/TT-BQP ngày 27/02/2017 của Bộ Quốc phòng. Điểm tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh.

            - Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

             *THỨ SÁU (24/3)

- 9 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Chương trình tuyên dương các mô hình thanh niên tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh giỏi và mô hình khởi nghiệp. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 13 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Văn Hiền) họp rút kinh nghiệm các Đoàn tham gia Hội thao GDQP-AN học sinh THPT tỉnh Hậu Giang lần thứ VII, năm 2017. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời các thành viên tiểu ban 2 cùng dự (thay thư mời).

- 15 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Tổng kết Hội thao GDQP-AN học sinh THPT tỉnh Hậu Giang lần thứ VII, năm 2017. Địa điểm Trường THPT chuyên Vị Thanh. Mời đại diện lãnh đạo: Công đoàn giáo dục tỉnh, các phòng chức năng, chuyên môn thuộc Sở GD&ĐT cùng dự. Phòng Pháp chế - CTTT chuẩn bị nội dung và thư mời.

 

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter