Hôm nay ngày 11/12/2019, 11:33:26 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 19/12/2016 đến ngày 23/12/2016
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 19/12/2016 đến ngày 23/12/2016(16/12/2016 14:12:12 GMT+7)
* THỨ HAI (19/12) - 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự kỳ họp thứ tư HĐND huyện Phụng Hiệp khóa XI. Điểm tại Hội trường UBND huyện Phụng Hiệp. - 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự họp Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành. Điểm tại UBND huyện Châu Thành (đến hết ngày 20/12/2016). - 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Hội nghị trực tuyến công tác thanh tra giáo dục toàn quốc do Bộ GD&ĐT tổ chức. Điểm tại Phòng họp trực tuyến số 3 UBND tỉnh. Thanh tra chuẩn bị thư mời. - 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Đoàn kiểm tra PCGD-XMC năm 2016. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung thông qua (thay thư mời). - 13 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Hội nghị giao ban với Phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT. Điểm tại Hội trường UBND thị xã Long Mỹ. Mời Chủ tịch Công đoàn giáo dục tỉnh, Trưởng các phòng chức năng, chuyên môn thuộc Sở GD&ĐT; Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường THPT, PTDTNT tỉnh, PTDTNT HimLam; Giám đốc: Trung tâm GDTX tỉnh, thị xã Ngã Bảy, Trung tâm NN-TH; đại diện lãnh đạo Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã cùng dự (thay thư mời). Văn phòng phối hợp với Phòng GD&ĐT thị xã Long Mỹ chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần.

* THỨ BA (20/12)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự kỳ họp thứ tư HĐND huyện Phụng Hiệp khóa XI. Điểm tại Hội trường UBND huyện Phụng Hiệp.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoàn kiểm tra PCGD - XMC thị xã Long Mỹ. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) ủy quyền cho đồng chí Thái Văn Út lãnh đạo Đoàn thanh tra trách nhiệm quản lí của Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trên địa bàn huyện Phụng Hiệp (đến hết ngày 23/12/2016).

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạoĐoàn kiểm tra PCGD - XMC huyện Long Mỹ. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

* THỨ TƯ (21/12)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc làm việc với Phòng GD&ĐT huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đại diện lãnh đạo các phòng: Thanh tra, TCCB, KHTC, Trưởng phòng và kế toán của Phòng GD&ĐT huyện Phụng Hiệp cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoàn kiểm tra PCGD - XMC huyện Phụng Hiệp. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo Đoàn kiểm tra PCGD - XMC thị xã Ngã Bảy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự đối thoại và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Vị Thanh, các huyện: Phụng Hiệp, Châu Thành, Châu Thành A. Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh.

* THỨ NĂM (22/12)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoàn kiểm tra PCGD - XMC huyện Châu Thành . Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo Đoàn kiểm tra PCGD - XMC huyện Châu Thành A. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 8 giờ, Giám đốc dự Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà Mẹ Việt Nam anh hùng. Điểm tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Hậu Giang.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc với Phòng GD&ĐT và Trung tâm GDNN-GDTX huyện Vị Thủy. Điểm tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Vị Thủy. Mời đại diện lãnh đạo Phòng GDCN-GDTX cùng dự. Phòng GDCN-GDTX chuẩn bị nội dung, thư mời.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc họp giải quyết thực hiện kiến nghị của Thanh tra tỉnh về việc lấy mẫu thiết bị bàn ghế gửi kiểm định đối với Trường THPT Chiêm Thành Tấn. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đồng chí Võ Dũng Minh cùng dự. Phòng KHTC chuẩn bị nội dung và thư mời đơn vị có liên quan.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp Hội đồng thẩm định đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh. Điểm tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang.

- 18 giờ 30 phút, Giám đốc dự Lễ công nhận xã Long Trị A đạt chuẩn nông thôn mới. Điểm tại Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã Long Trị A.

* THỨ SÁU (23/12)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoàn kiểm tra PCGD - XMC thành phố Vị Thanh. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo Đoàn kiểm tra PCGD - XMC huyện Vị Thủy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp Ban tổ chức cuộc thi Trái tim tri ân” lần thứ IV năm 2017. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự. Phòng PC-CTTT chuẩn bị nội dung và thư mời cá nhân có liên quan.

- 8 giờ, Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2016. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

 

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter