Hôm nay ngày 18/07/2018, 12:10:02 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Đường dây nóng, Chánh Văn phòng, SĐT: 0919114155 - Trực thi THPT QG 2018, Chánh Thanh tra, SĐT: 0986322678

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/7/2017 đến ngày 21/7/2017
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/7/2017 đến ngày 21/7/2017(14/07/2017 16:07:45 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/7/2017 đến ngày 21/7/2017

* THỨ HAI (17/7)

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự họp thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Tân Phú Thạnh, xã Thạnh Xuân theo mô hình nông thôn mới. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện.

 - 14 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) họp thông qua kết quả xếp hạng các khối thi đua thuộc Phòng GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời Chủ tịch Công đoàn giáo dục tỉnh, Trưởng các phòng: GDMN, GDTH, GDTrH cùng dự. Văn phòng chuẩn bị nội dung thông qua.

         

 * THỨ BA (18/7)

  - 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa X về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân và báo cáo tình hình ước thu, chi ngân sách năm 2017, cho chủ trương dự toán ngân sách năm 2018. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

 - 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy

  - 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị tổng kết Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2013-2017. Điểm tại Hội trường Khách sạn Bông Sen.

  - 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp bàn kế hoạch phối hợp đặt lớp đào tạo sau đại học trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng GDCN-GDTX chuẩn bị nội dung.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

 

* THỨ TƯ (19/7)

 - 7 giờ 30 phút, Giám đốc tham dự buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Đồng chí Trần Hoàng Nguyên và Võ Dũng Minh phối hợp chuẩn bị nội dung và cùng dự.

  - 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công nhận 03 trường mẫu giáo trên địa bàn huyện Châu Thành A đạt chuẩn Quốc gia. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi. Phòng GDMN chuẩn bị thư mời các cá nhân có liên quan.

 - 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự họp Hội đồng thẩm định Dự án “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

 - 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự họp góp ý dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang năm 2018. Điểm tại phòng họp số 1, Sở KH&ĐT.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Đồng Tháp về kế hoạch phối hợp triển khai bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời Trưởng phòng TCCB, đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố cùng dự (thay thư mời).

- 16 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp xét giáo viên thuyên chuyển trong tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đại diện lãnh đạo Phòng GDTrH cùng dự. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung.

 

* THỨ NĂM (20/7)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự khai mạc Hội nghị triển khai công tác bồi dưỡng chính trị hè năm 2017. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Văn phòng chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 13 giờ 30 phút, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) duyệt văn kiện đại hội các Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 1, Sở GD&ĐT. Văn phòng Đảng ủy phối hợp với các Chi bộ chuẩn bị nội dung. Mời đồng chí Bùi Đức Quang cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự họp thông qua Đề án Trung tâm hành chính công tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

 

* THỨ SÁU (21/7)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Điểm tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) duyệt văn kiện đại hội các Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 1, Sở GD&ĐT. Văn phòng Đảng ủy phối hợp với các Chi bộ chuẩn bị nội dung (cả ngày)

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp toàn cơ quan Sở GD&ĐT đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2017. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời Lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên Công đoàn giáo dục tỉnh, các phòng chuyên môn, chức năng thuộc Sở GD&ĐT cùng dự.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter