Hôm nay ngày 19/02/2020, 1:49:50 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Từ ngày 15/01/2020 Cổng thông tin Sở GD&ĐT chuyển sang địa chỉ mới liên kết tại đậy

Lịch làm việc (điều chỉnh lần 1) của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/6/2019 đến ngày 22/6/2019
-
+

Lịch làm việc (điều chỉnh lần 1) của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/6/2019 đến ngày 22/6/2019(17/06/2019 10:06:58 GMT+7)
Lịch làm việc (điều chỉnh lần 1) của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/6/2019 đến ngày 22/6/2019

* THỨ HAI (17/6)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự khai mạc lớp phổ cập bơi cho học sinh tiểu học năm 2019 trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Điểm tại hồ bơi Bông Sen. Mời đồng chí Nguyễn Hoàng Chương cùng dự.

 - 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Hội đồng xét đền bù kinh phí đào tạo sau đại học đối với các ứng viên đã tham gia Đề án Hậu Giang 160. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Mời đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lâm cùng dự.

- 8 giờ, Giám đốc ủy quyền cho lãnh đạo Phòng GDTH dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND thị xã Long Mỹ.

- 8 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. Mời đồng chí Nguyễn Thanh Thiên cùng dự và chuẩn bị nội dung.

- 8 giờ, Giám đốc ủy quyền cho lãnh đạo Phòng GDTrH - GDTXdự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND huyện Vị Thủy.

- 13 giờ 15 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự phiên trù bị Đại hội điểm Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022. Điểm tại Hội trường Cục thuế tỉnh Hậu Giang. Mời đồng chí Lê Hồng Đào cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự họp góp ý dự thảo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và chương trình công tác quí III năm 2019. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp Đoàn đánh giá ngoài Trường Tiểu học Long Trị 1, thị xã Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. mời các đồng chí theo Quyết định cùng dự.

- 14 giờ, Giám đốc ủy quyền cho Lãnh đạo Phòng GDTH dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND huyện Long Mỹ.

- 14 giờ, Giám đốc ủy quyền cho lãnh đạo Phòng TCCBdự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành A

 

* THỨ BA (18/6)

- 7 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Đại hội điểm Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022. Điểm tại Hội trường Cục thuế tỉnh Hậu Giang. Mời đồng chí Lê Hồng Đào cùng dự.

- 8 giờ, Giám đốc ủy quyền cho lãnh đạo Phòng GDTHdự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) ủy quyền cho Lãnh đạo Phòng GDTrH - GDTX dự Lễ khai giảng lớp ĐTLT trình độ Đại học hình thức VHVL năm 2019. Điểm tại Hội trường Trung tâm GDTX tỉnh.

- 14 giờ, Giám đốc ủy quyền cho lãnh đạo Phòng GDTH dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị thị xã Ngã Bảy.

- 14 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở năm học 2018-2019. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời: Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh và Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở cùng dự. Văn phòng chuẩn bị nội dung.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự tiếp Đoàn khảo sát tình hình tổ chức, hoạt động của hội sau cấp phép. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) nghỉ phép.

 

* THỨ TƯ (19/6)

- 7 giờ, Giám đốc cùng với Đoàn công tác của Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại điểm thi Trường THPT Long Mỹ. Sau đó làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Điểm tại Thị ủy Long Mỹ.

- 7 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) cùng với Đoàn công tác của Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại điểm thi Trường THPT Tây Đô. Sau đó làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Long Mỹ về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Long Mỹ.

13 giờ 30, Giám đốc cùng với Đoàn công tác của Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại điểm thi Trường THPT Vị Thủy. Sau đó làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Thủy về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Vị Thủy.

 - 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) cùng Đoàn công tác của Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại điểm thi Trường THPT Vị Thanh. Sau đó làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Điểm tại Thành ủy Vị Thanh .

- Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) trực tiếp công dân tại cơ quan Sở GD&ĐT.

 

 THỨ NĂM (20/6)

- 7 giờ, Giám đốc cùng với Đoàn công tác của Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại điểm thi Trường THPT Ngã Sáu. Sau đó làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Châu Thành.

- 7 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) cùng với Đoàn công tác của Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại điểm thi Trường THPT Châu Thành A. Sau đó làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành A về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Châu Thành A.

 - 7 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) cùng Đoàn công tác của Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Minh Quang. Sau đó làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thị ủy Ngã Bảy về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Điểm tại Thị ủy Ngã Bảy. 

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc ủy quyền cho lãnh đạo Phòng GDTrH - GDTXhọp trực tuyến toàn quốc Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) ủy quyền cho lãnh đạo Phòng GDTH dự khai mạc lớp tập huấn dạy học tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền cho lãnh đạo Phòng Pháp chế  - CTTT dự khai mạc Hội thi “Nghi thức Đội”, “Phụ trách Sao giỏi” tỉnh Hậu Giang lần thứ Vi năm 2019. Điểm tại khu di tích lịch sử Chiến thắng Chương Thiện, thành phố Vị Thanh.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) đi công tác tại Cần Thơ. Mời các đồng chí có tên trong Quyết định cùng đi.

 - 13 giờ 30 phút, Giám đốc cùng Đoàn công tác của Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại Hội đồng thi Trường THPT Cây Dương. Sau đó làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Phụng Hiệp.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp Ban làm phách. Điểm tại Trường THPT chuyên Vị Thanh. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự. Phòng QLCL - CSVC chuẩn bị nội dung.

- 15 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền cho lãnh đạo Phòng Pháp chế - CTTT dự bế mạc Hội thi “Nghi thức Đội”, “Phụ trách Sao giỏi” tỉnh Hậu Giang lần thứ Vi năm 2019. Điểm tại khu di tích lịch sử Chiến thắng Chương Thiện, thành phố Vị Thanh.

 

* THỨ SÁU (21/6)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự diễn tập thử lần 1 của tỉnh. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự họp chuẩn bị các nội dung tiếp Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT về kiểm tra phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) kiểm tra cơ sở vật chất các điểm thi: THPT Lê Hồng Phong và THPT Chiêm Thành Tấn. Mời đồng chí Trần Văn Tính cùng đi.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc tại cơ quan.

 

* THỨ BẢY (22/6)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự diễn tập thử lần 1 của tỉnh. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter