Hôm nay ngày 24/06/2019, 11:12:56 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo (điều chỉnh lần 1) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo (điều chỉnh lần 1) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018(18/12/2018 10:12:26 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo (điều chỉnh lần 1) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018

* THỨ HAI (17/12)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Kỳ họp HĐNĐ huyện Châu Thành. Điểm tại UBND huyện Châu Thành.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Hội nghị tập huấn Hiệu trưởng Trường THPT về đổi mới giáo dục. Điểm tại Khách sạn Công đoàn Thanh Bình, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng (đến hết ngày 20/12/2018).

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo Đoàn kiểm tra Trường Tiểu học: Tân Bình 3, Long Thạnh 2, huyện Phụng Hiệp đạt chuẩn Quốc gia. Điểm tại tập trung tại Trường TH Tân Bình 3, huyện Phụng Hiệp.

- 14 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Hiền) họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí trong Ban Chấp hành cùng dự. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung.

* THỨ BA (18/12)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công tác PCGD, XMC năm 2018 thị xã Long Mỹ. Điểm tại Trường Tiểu học Thuận An, TX Long Mỹ. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tiếp tụcdự Kỳhọp HĐNĐ huyện Châu Thành. Điểm tại UBND huyện Châu Thành.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền cho đồng chí Lê Hồng Đào dự Hội thi tuyên truyền bảo vệ môi trường và Lễ tổng kết, trao giải Hội thi Vẽ tranh. Điểm tại Hội trường 2 Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 8 giờ, Giám đốc ủy quyền cho Lãnh đạo Phòng TCCB dự Hội nghị góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức do Bộ Nội vụ tổ chức. Điểm tại Khách sạn Hương Sen, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công nhận Trường MG Long Trị, thị xã Long Mỹ đạt chuẩn quốc gia. Mời các thành viên theo quyết định cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020 tỉnh Hậu Giang đối với xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

* THỨ TƯ (19/12)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự kỳ họp thứ tám HĐND huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Hội trường UBND huyện Phụng Hiệp.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo Đoànkiểm tra công nhận PCGD, XMC năm 2018 huyện Long Mỹ. Điểm tại UBND huyện Long Mỹ. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự họp xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp cho Hậu Giang 15 năm qua. Điểm tại phòng họp số 1, Sở Nội vụ.

* THỨ NĂM (20/12)

- 7 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Tổng kết Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hậu Giang lần thứ V năm 2018. Điểm tại Trường PTDTNT Him Lam.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công nhận PCGD, XMC năm 2018 TP Vị Thanh. Điểm tại UBND TP Vị Thanh. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 8 giờ, Giám đốc dự họp thông qua Đồ án “Quy hoạch chung đô thị Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040”. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. 

* THỨ SÁU (21/12)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự Lễ công nhận xã Long Trị, thị xã Long Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới. Điểm tại UBND xã Long Trị, thị xã Long Mỹ. 

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công nhận PCGD, XMC năm 2018 huyện Châu Thành. Điểm tại Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công nhận PCGD, XMC năm 2018 huyện Vị Thủy. Điểm tại UBND huyện Vị Thủy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 13 giờ, Giám đốc dự công khai kết luận thanh tra. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời Hiệu trưởng các trường THPT trực thuộc Sở GD&ĐT và Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh cùng dự. Thanh tra chuẩn bị nội dung (thay thư mời).

- 14 giờ, Giám đốc dự công bố quyết định thanh tra của Thanh tra tỉnh. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Hiệu trưởng các trường THPT, Dạy trẻ khuyết tật, Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh thuộc Sở GD&ĐT cùng dự (thay thư mời).

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

* THỨ BẢY (22/12)

- 7 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự buổi họp mặt kỷ niệm 15 năm huyện Châu Thành trực thuộc tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Châu Thành.

* CHỦ NHẬT (23/12)

- Giám đốc trực Thường trực UBND tỉnh.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter