Hôm nay ngày 21/01/2020, 8:45:41 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Từ ngày 15/01/2020 Cổng thông tin Sở GD&ĐT chuyển sang địa chỉ mới liên kết tại đậy

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019(14/09/2019 20:09:14 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019

 

* THỨ HAI (16/9)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban với Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh và Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Công đoàn Giáo dục tỉnh và các phòng chuyên môn chuẩn bị nội dung báo cáo.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Hội nghị giao ban Công đoàn Giáo dục tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Công đoàn Giáo dục tỉnh chuẩn bị nội dung.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp Đoàn cán bộ, giáo viên tham gia lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền chủ quyền biển đảo và công tác giáo dục chính trị, công tác học sinh sinh viên tỉnh Hậu Giang năm 2019. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời: đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác học sinh sinh viên các Phòng GD&ĐT, các trường THPT cùng dự (thay thư mời). Phòng Pháp chế - CTTT chuẩn bị nội dung.

 

* THỨ BA (17/9)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc họp giải quyết việc dôi dư giáo viên các trường trực thuộc Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời: Trưởng phòng TCCB, GDTrH - GDTX, GDTH cùng dự. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài Trường THCS Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Hội đồng thẩm định hồ sơ tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên trong Quyết định số 204/QĐ-SGDĐT ngày 15/02/2017 cùng dự. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung.

- 14 giờ 30 phút, Giám đốc họp trao đổi việc thành lập Trường phổ thông Interdisciplinary Olympus. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời: Phòng TCCB, GDTrH - GDTX cùng dự. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và thư mời.

 

* THỨ TƯ (18/9)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND 3 cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2019. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài Trường Tiểu học Tân Thành 2, thị xã Ngã Bảy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo Đoàn đánh giá ngoài Trường THPT Ngã Sáu. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự tiếp Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đồng chí Chánh Văn phòng, đại diện lãnh đạo Phòng TCCB, GDTrH - GDTX, QLCL - CSVC, Pháp chế - CTTT cùng dự. Văn phòng chuẩn bị nội dung báo cáo.

 

* THỨ NĂM (19/9)                  

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án Trường THPT Vị Thủy. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. Mời đồng chí Võ Dũng Minh cùng dự và chuẩn bị nội dung.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự nghe báo cáo tình hình thực hiện và kế hoạch hướng tới đối với các bản ghi nhớ, ký kết hợp tác giữa tỉnh Hậu Giang với các đối tác. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài Trường THCS Nguyễn Trãi, thị xã Ngã Bảy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 11 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) đi công tác Hà Nội. Mời đồng chí Bùi Đức Quang cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. Tài liệu đăng tải tại mục: Tài liệu Hội nghị trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) đi công tác tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 17 giờ, Giám đốc đi công tác TP. Hồ Chí Minh. Mời đồng chí Trần Quang Khang cùng đi.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) nghỉ phép.

 

* THỨ SÁU (20/9)

- 8 giờ, Giám đốc dự Hội thảo phổ biến kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững ngành giáo dục và kế hoạch phát triển GDĐT, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Điểm tại Nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Mời đồng chí Trần Quang Khang cùng dự (đến hết ngày 21/9/2019).

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp thống nhất nội dung, chương trình Lễ khai mạc Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng GDTrH - GDTX chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội thảo Quốc tế phát triển bền vững giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật ở Việt Nam. Điểm tại Trường Đại học sư phạm Hà Nội.Mời đồng chí Bùi Đức Quang cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tham gia lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền chủ quyền biển đảo và công tác giáo dục chính trị, công tác học sinh sinh viên tỉnh Hậu Giang năm 2019. Điểm tại Hải đoàn 129 vùng 2 Hải quân, Bà Rịa, Vũng Tàu. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi (đến hết ngày 22/9/2019).

 

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter