Hôm nay ngày 16/02/2019, 2:29:50 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 16/6/2018 đến ngày 24/6/2018
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 16/6/2018 đến ngày 24/6/2018(18/06/2018 13:06:08 GMT+7)
* THỨ BẢY (16/6) - 8 giờ, Giám đốc họp lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh. Điểm tại UBND tỉnh (lịch đột xuất). * CHỦ NHẬT (17/6) - 7 giờ 30 phút, Giám đốc trực cơ quan. Mời các đồng chí theo quyết định cùng trực.

* THỨ HAI (18/6)

- 9 giờ, Giám đốc dự họp góp ý hoàn chỉnh phần mềm QLVB và dịch vụ công trực tuyến. Điểm tại phòng họp số 3, UBND tỉnh.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự phiên giải trình về việc đầu tư, xây dựng, quản lý và cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30 phút,  Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) tham gia Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Châu Thành A (Đi tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh lúc 12 giờ 30 phút).

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc với Chi bộ KHTC. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đồng chí Bùi Đức Quang và tất cả đảng viên của chi bộ cùng dự.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Lớp bồi dưỡng chương trình chuyên viên chính (đến hết tuần).

* THỨ BA (19/6)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc tham gia Đoàn công tác Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại hội đồng thi Trường THPT Ngã Sáu, huyện Châu Thành.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) kiểm tra giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn thị xã Long Mỹ. Mời lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDMN cùng đi.

- 8 giờ, Giám đốc dự buổi làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành. Điểm tại Huyện ủy Châu Thành (Đi tập trung lúc 5 giờ, tại Văn phòng Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) tham gia Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn thị xã Ngã Bảy (Đi tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh lúc 12 giờ 00 phút).

* THỨ TƯ (20/6)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc tham gia Đoàn công tác Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại hội đồng thi Trường THPT Long Mỹ, thị xã Long Mỹ.

- 8 giờ, Giám đốc dự buổi làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ. Điểm tại Thị ủy Long Mỹ (Đi tập trung lúc 6 giờ, tại Văn phòng Tỉnh ủy).

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) kiểm tra giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Mời lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDMN cùng đi.

- 10 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) đi công tác tại Cần Thơ. Mời đồng chí Trần Văn Tính cùng đi).

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) tham gia Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn thị xã Long Mỹ (Đi tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh lúc 13 giờ).

* THỨ NĂM (21/6)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc trực tiếp công dân tại Sở GD&ĐT.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công nhận Trường Mầm non Vàng Anh và Vĩnh Thuận Tây đạt chuẩn quốc gia. Điểm tập trung tại Trường Mầm non Vàng Anh, huyện Vị Thủy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 14 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) họp Hội đồng Khoa học – Sáng kiến Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng: TCCB, KHTC, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và đồng chí Nguyễn Thị Thu Thảo cùng dự. Văn phòng chuẩn bị nội dung và thư mời tổ chấm.

- 19 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Điểm tại Đài PT&TT tỉnh Hậu Giang.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc tại cơ quan.

* THỨ SÁU (22/6)

- 13 giờ 30, Giám đốc tham gia Đoàn công tác Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại hội đồng thi Trường THPT Lê Quý Đôn, thị xã Ngã Bảy.

- 14 giờ, Giám đốc dự buổi làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thị ủy Ngã Bảy. Điểm tại Thị ủy Ngã Bảy.

- Các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại cơ quan.

* THỨ BẢY (23/6)

- 8 giờ, Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 7, khóa XII. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (cả ngày).

* CHỦ NHẬT (24/6)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) trực chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm 2018. Điểm tại Sở GD&ĐT. Mời đồng chí Trần Văn Tính cùng dự.

- 15 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự họp mặt lãnh đạo và cán bộ coi thi 02 điểm thi Quốc gia năm 2018. Điểm tại hội trường số 2 UBND huyện Châu

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter