Hôm nay ngày 21/01/2020, 9:19:24 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Từ ngày 15/01/2020 Cổng thông tin Sở GD&ĐT chuyển sang địa chỉ mới liên kết tại đậy

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019(13/12/2019 15:12:45 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019

* THỨ HAI (16/12)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công tác quản lý một số lĩnh vực năm học 2019-2020 trên địa bàn huyện Vị Thủy theo kế hoạch 1878/KH-SGDĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- Các Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

* THỨ BA (17/12)

- 8 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 14 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban với Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh, Trưởng các phòng thuộc Sở và Phó Trưởng phòng GDMN. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Lãnh đạo các phòng chuẩn bị nội dung báo cáo.

* THỨ TƯ (18/12)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc trực tiếp công dân tại Sở GD&ĐT (cả ngày).

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công tác quản lý một số lĩnh vực năm học 2019-2020 trên địa bàn thị xã Long Mỹ theo kế hoạch 1878/KH-SGDĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) khảo sát sơ bộ Trường MN Họa Mi, huyện Vị Thủy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo đoàn đánh giá ngoài Trường THCS Phú Hữu, huyện Châu Thành. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

* THỨ NĂM (19/12)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành. Điểm tại Hội trường I – UBND huyện Châu Thành (đến hết ngày 20/12/2019).

- 8 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở GD&ĐT thông qua dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Sở GD&ĐT nhiệm kỳ 2020 - 2025 và báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Đảng ủy Sở GD&ĐT năm 2019. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí trong Ban Chấp hành cùng dự. Các đồng chí được phân công chuẩn bị nội dung.

- 14 giờ, Giám đốc họp góp ý dự thảo kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến ngành giáo dục giai đoạn 2016 - 2020. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh, Trưởng phòng GDTrH – GDTX, đồng chí Trần Quang Khang và Trần Thị Minh Trang cùng dự.Văn phòng chuẩn bị nội dung báo cáo và thư mời các đơn vị có liên quan.

* THỨ SÁU (20/12)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công tác quản lý một số lĩnh vực năm học 2019 - 2020 trên địa bàn huyện Long Mỹ theo kế hoạch 1878/KH-SGDĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại cơ quan.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter