Hôm nay ngày 13/12/2019, 8:35:49 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/8/2016 đến ngày 19/8/2016

Lịch làm việc
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/8/2016 đến ngày 19/8/2016(12/08/2016 15:08:45 GMT+7)
* THỨ HAI (15/8) - 7 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp hội ý lãnh đạo Sở. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí: Võ Quốc Thoại và Trịnh Anh Việt cùng dự. - 13 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban với Chủ tịch Công đoàn giáo dục tỉnh, Chánh Văn phòng và Trưởng các phòng chức năng thuộc Sở. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT.

* THỨ BA (16/8)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị tổng kết năm học 2015 – 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 cấp học Mầm non. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng GDMN chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự buổi làm việc với Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2016. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốcdự Hội nghị tổng kết năm học 2015 – 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của ngành GD&ĐT huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Hội trường Phòng GD&ĐT huyện Phụng Hiệp.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị tổng kết năm học 2015 – 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 cấp Tiểu học. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung và thư mời.

* THỨ TƯ (17/8)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc làm việc với Thường trực UBND huyện Vị Thủy về công tác chuẩn bị năm học mới. Điểm tại Phòng họp số 1, UBND huyện Vị Thủy. Mời Chủ tịch công đoàn giáo dục tỉnh, lãnh đạo Văn phòng, Thanh tra và Trưởng các phòng chức năng thuộc Sở cùng đi. Phòng GD&ĐT huyện Vị Thủy chuẩn bị nội dung báo cáo.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) ủy quyền cho lãnh đạo Phòng GDTrH triển khai Mô hình trường học mới (VNEN) năm học 2016-2017. Điểm tại Hội trường Trường THPT chuyên Vị Thanh. Phòng GDTrH chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị tổng kết năm học 2015 – 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của ngành GD&ĐT thành phố Vị Thanh. Điểm tại Hội trường Thành ủy Vị Thanh.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp triển khai danh mục dự án ưu tiên kêu gọi nguồn vốn đầu tư của các Tổ chức Phi Chính phủ Nhà nước (NGO) giai đoạn 2013 – 2017. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời Trưởng các Phòng: GDMN, GDTH, GDTrH, GDCN-GDTX, QLCSVC-KT&KĐ cùng dự.

- 15 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên)làm việc với Trưởng phòng GDTrH và QLCSVC-KT&KĐ về công tác phối hợp trong thời gian tới. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng GDTrH và QLCSVC-KT&KĐ chuẩn bị nội dung thông qua.

 

* THỨ NĂM (18/8)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc làm việc với Thường trực UBND thị xã Long Mỹ về công tác chuẩn bị năm học mới. Điểm tại Phòng họp số 1 UBND thị xã Long Mỹ. Mời Chủ tịch công đoàn giáo dục tỉnh, lãnh đạo Văn phòng, Thanh tra và Trưởng các phòng chức năng thuộc Sở cùng đi. Phòng GD&ĐT thị xã Long Mỹ chuẩn bị nội dung báo cáo.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

* THỨ SÁU (19/8)

- 7 giờ, Giám đốc dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Điểm tại Trường THPT Long Mỹ, thị xã Long Mỹ.

- 7 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Điểm tại UBND xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị Sơ kết thực hiện hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo giữa UBND tỉnh Hậu Giang với Trường Đại học Cần Thơ. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Họp mặt kỷ niệm 6 năm thành lập Trường Trung cấp Luật (19/8/2010-19/10/2016). Điểm tại Hội trường Trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter