Hôm nay ngày 21/10/2019, 7:33:26 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/7/2019 đến ngày 20/7/2019
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/7/2019 đến ngày 20/7/2019(12/07/2019 16:07:29 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/7/2019 đến ngày 20/7/2019

* THỨ HAI (15/7)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc tham gia đoàn khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 tại thị xã Ngã Bảy. Điểm tại UBND tại thị xã Ngã Bảy.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự khai mạc lớp tập huấn sử dụng máy tính cầm tay dành cho giáo viên. Điểm tại Trường THPT Chuyên Vị Thanh. Phòng GDTrH - GDTX chuẩn bị nội dung và thư mời.

8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thi hành Luật Quy hoạch, trọng tâm là tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh Tài liệu đăng tải tại mục: Tài liệu Hội nghị trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang.

- 8 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp Hội Đồng xét tuyển TN THPT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự và chuẩn bị nội dung.

- 10 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc với đồng chí Võ Thanh Mộng về công tác chuẩn bị đại hội Chi bộ Văn phòng. Điểm tại phòng làm việc của Phó Giám đốc.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tham gia đoàn khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 tại huyện Vị Thủy. Điểm tại UBND huyện Vị Thủy.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc tham gia đoàn khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 tại thành phố Vị Thanh. Điểm tại UBND tại thành phố Vị Thanh.

- 14 giờ, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) dự Đại hội điểm Chi bộ Văn phòng (trù bị). Điểm tại phòng truyền thống, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Sở GD&ĐT và đảng viên của Chi bộ cùng dự.

* THỨ BA (16/7)

- 8 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) dự Đại hội Chi bộ điểm Chi bộ Văn phòng (chính thức). Điểm tại phòng truyền thống, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Sở GD&ĐT và đảng viên của Chi bộ cùng dự.

8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nội vụ. Điểm tại phòng họp số 3UBND tỉnh.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Ban Chỉ đạo PCGD, XMC tỉnh chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra công nhận kết quả PCGD, XMC của Bộ GD&ĐT. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng GDTH chuẩn bị nội dungvaf thư mời.

* THỨ TƯ (17/7)

giờ 30 phút, Giám đốc tham gia đoàn khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 tại thị xã Long Mỹ. Điểm tại UBND thị xã Long Mỹ. Tập trung tại trụ sở UBND tỉnh lúc 6 giờ 00 (đ/c Võ Thành Nhân, Lái xe, đt 0944.95.07.07).

7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tham gia đoàn khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 tại huyện Châu Thành. Điểm tại UBND huyện Châu Thành. Tập trung tại trụ sở UBND tỉnh lúc 5 giờ 00 (đ/c Nguyễn Thanh Phong, đt: 0939.274.678).

- 8 giờ, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) dự Đại hội Chi bộ Mầm non - Tiểu học (trù bị). Điểm tại phòng truyền thống, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền cho đồng chí Lê Hồng Đào dự Đại hội đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hậu Giang lần thứ IV – năm 2019. Điểm tại Trung tâm kỹ thuật, Đài PTTH Hậu Giang.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tham gia đoàn khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 tại huyện Châu Thành A. Điểm tại UBND huyện Châu Thành A.

- 14 giờ, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) dự Đại hội Chi bộ Mầm non - Tiểu học (chính thức). Điểm tại phòng truyền thống, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí đảng viên của Chi bộ cùng dự.

* THỨ NĂM (18/7)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo Đoàn đánh giá ngoài (khảo sát chính thức) trường Mẫu giáo Sơn Ca, huyện Phụng Hiệp. Mời các đồng chí có tên theo quyết định cùng đi.

- 8 giờ, Giám đốc dự họp mặt cán bộ công đoàn chuyên trách qua các thời kỳ các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ. Điểm tại Hội trường Liên đoàn lao động tỉnh.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Đại hội Chi bộ Thanh tra – Công đoàn (trù bị). Điểm tại phòng truyền thống, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) kiểm tra các lớp phổ cập bơi hè năm 2019. Điểm tại Hồ bơi HB thị xã Long Mỹ. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2019 và rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. Điểm tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Đại hội Chi bộ Thanh tra - Công đoàn (chính thức). Điểm tại phòng truyền thống, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí đảng viên của Chi bộ cùng dự.

* THỨ SÁU (19/7)

- 7 giờ, Giám đốc đi công tác TP. Hồ Chí Minh. Mời đồng chí Võ Thanh Mộng cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo Đoàn đánh giá ngoài (khảo sát chính thức) trường Mẫu giáo Hương Sen, huyện Phụng Hiệp. Mời các đồng chí có tên theo quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tham gia đoàn khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 tại huyện Long Mỹ. Điểm tại UBND huyện Long Mỹ. Tập trung tại trụ sở UBND tỉnh lúc 5 giờ 30; Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe chung, thông tin về đ/c Nguyễn Thanh Phong, ĐT: 0939.274.678.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Đại hội Chi bộ GDTX tỉnh (trù bị). Điểm tại phòng truyền thống, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tham gia đoàn khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 tại huyện Phụng Hiệp. Điểm tại UBND huyện Phụng Hiệp.

- 14 giờ, Giám đốc dự Hội nghị Giám đốc Sở GD&ĐT năm 2019. Điểm tại Trung tâm Hội nghị 272 Võ Thị Sáu, quận 3, TP Hồ Chí Minh. Mời đồng chí Võ Thanh Mộng cùng dự (đến hết ngày 20/7).

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Đại hội Chi bộ GDTX tỉnh (chính thức). Điểm tại phòng truyền thống, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí đảng viên của Chi bộ cùng dự.

* THỨ BẢY (20/7)

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) kiểm tra các lớp phổ cập bơi hè năm 2019. Điểm tại Hồ bơi TT Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter