Hôm nay ngày 12/12/2019, 5:50:45 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018(12/10/2018 16:10:17 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018

* THỨ HAI (15/10)

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng xây dựng phong thái lãnh đạo, quản lý chuyên nghiệp cho nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh năm 2018. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

* THỨ BA (16/10)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc với Đoàn kiểm tra Ban Nội chính Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng TCCB cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dựHội nghị giao ban Giáo dục tiểu học. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung và thư mời.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

* THỨ TƯ (17/10)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2013-2018. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh)  kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Điểm tại Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành A. Mời Lãnh đạo và chuyên viên phòng GDMN cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc làm việc với lãnh đạo Phòng GD&ĐT và Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc Phòng GD&ĐT thành phố Vị Thanh về việc phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức năm học 2018 – 2019. Điểm tại Phòng GD&ĐT thành phố Vị Thanh. Mời đại diện lãnh đạo phòng: TCCB, GDTH, GDTrH – GDTX cùng dự. Phòng GD&ĐT thành phố Vị Thanh chuẩn bị nội dung báo cáo theo hướng dẫn của phòng TCCB.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp Ban giám khảo cuộc thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp ngành GD&ĐT. Mời các đồng chí theo quyết định cùng dự. Phòng PC-CTTT chuẩn bị nội dung.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) trực tiếp công dân tại Sở GD&ĐT.

* THỨ NĂM (18/10)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc làm việc với lãnh đạo Phòng GD&ĐT và Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc Phòng GD&ĐT huyện Vị Thủy về việc phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức năm học 2018 – 2019. Điểm tại Phòng GD&ĐT huyện Vị Thủy. Mời đại diện lãnh đạo phòng: TCCB, GDTH, GDTrH – GDTX cùng dự. Phòng GD&ĐT huyện Vị Thủy chuẩn bị nội dung báo cáo theo hướng dẫn của phòng TCCB.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị biểu dương điển hình Phụ nữ Hậu Giang nói lời hay, làm việc tốt; sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2018. Điểm tại Hội trường Thành ủy, thành phố Vị Thanh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp Đoàn dự tập huấn kỹ năng tuyên truyền chủ quyền biển đảo và công tác ngoại khóa học sinh, sinh viên năm 2018. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng PC-CTTT chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc làm việc với lãnh đạo Phòng GD&ĐT và Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc Phòng GD&ĐT thị xã Long Mỹ về việc phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức năm học 2018 – 2019. Điểm tại Phòng GD&ĐT thị xã Long Mỹ. Mời đại diện lãnh đạo phòng: TCCB, GDTH, GDTrH – GDTX cùng dự. Phòng GD&ĐT thị xã Long Mỹ chuẩn bị nội dung báo cáo theo hướng dẫn của phòng TCCB.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Điểm tại  Phòng GD&ĐT TX Ngã Bảy. Mời Lãnh đạo và chuyên viên phòng GDMN cùng đi.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc tại cơ quan.

* THỨ SÁU (19/10)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1, UBND tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự chuyên đề dạy học phân môn tập làm văn lớp 5. Điểm tại Trường TH Vĩnh Thuận Đông 2, huyện Long Mỹ.

- 17 giờ 30 phút, Giám đốc dự lễ trao học bổng và chào mừng năm học mới 2018 - 2019của Trường Đại học Võ Trường Toản. Điểm tại Trường Đại học Võ Trường Toản.

- Các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

* THỨ BẢY (20/10)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) học lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở. Điểm tại Hội trường Khách sạn Bông Sen.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền Lãnh đạo phòng PC-CTTT dự khai mạc Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho CB, GV cốt cán giáo dục thể chất trong trường phổ thông năm học 2018-2019. Điểm tại Trường THPT Lê Quý Đôn. Phòng Pháp chế - CTTT chuẩn bị nội dung và thư mời.

* CHỦ NHẬT (21/10)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tiếp tục học lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở. Điểm tại Hội trường Khách sạn Bông Sen.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter