Hôm nay ngày 26/03/2019, 11:18:31 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018(12/01/2018 15:01:49 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018

* THỨ HAI (15/01)

- 8 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp hội ý lãnh đạo Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí: Võ Quốc Thoại và Võ Thanh Mộng cùng dự.

- 14 giờ, Giám đốc làm việc về tình hình hoạt động của Trường Dạy trẻ khuyết tật. Điểm tại Trường Dạy trẻ khuyết tật. Mời đại diện lãnh đạo các phòng: TCCB, KHTC, Thanh tra, GDTH và lãnh đạo, giáo viên, nhân viên Trường Dạy trẻ khuyết tật cùng dự (thay thư mời). Phòng TCCB chuẩn bị nội dung.

* THỨ BA (16/01)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo đoàn kiểm tra trường mầm non, mẫu giáo đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Trường Mẫu giáo Hòa An, huyện Phụng Hiệp.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) kiểm tra công tác pháp chế và công tác học sinh, sinh viên, ngoại khóa và y tế trường học học kỳ I, năm học 2017-2018, rà soát mạng lưới trường lớp trên địa bàn huyện Long Mỹ. Điểm tại Phòng GD&ĐT huyện Long Mỹ. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định, đại diện lãnh đạo Phòng GDTH cùng đi và đại diện lãnh đạo các trường THPT trên địa bàn cùng dự (thay thư mời).

- 8 giờ, Giám đốcdự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Mời đồng chí Thái Văn Út cùng dự.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc tại cơ quan.

* THỨ TƯ (17/01)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo đoàn kiểm tra trường THCS đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã Long Mỹ. Điểm tại Trường THCS Long Phú, thị xã Long Mỹ. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo đoàn kiểm tra trường mầm non, mẫu giáo đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Trường Mẫu giáo Cây Dương, huyện Phụng Hiệp. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyềncho đồng chí Lê Hồng Đào kiểm tra công tác pháp chế và công tác học sinh, sinh viên, ngoại khóa và y tế trường học học kỳ I, năm học 2017-2018 trên địa bàn huyện Châu Thành A. Điểm tại Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành A. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi và đại diện lãnh đạo các trường THPT trên địa bàn cùng dự (thay thư mời).

- 13 đốc giờ 30 phút, Phó Giám (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị tổng kết công tác BHXH năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 14 giờ, Giám đốc làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Tôn Đức Thắng, TP.HCM về kế hoạch hợp tác hỗ trợ hướng nghiệp cho học sinh. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đại diện lãnh đạo Phòng GDTrH – GDTX cùng dự.

* THỨ NĂM (18/01)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự buổi làm việc với Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) kiểm tra công tác pháp chế và công tác học sinh, sinh viên, ngoại khóa và y tế trường học học kỳ I, năm học 2017-2018 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Phòng GD&ĐT Phụng Hiệp. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi và đại diện lãnh đạo các trường THPT trên địa bàn cùng dự (thay thư mời).

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự khai mạc lớp tập huấn thu thập thông tin và mẫu xét nghiệm (nghiên cứu tẩy giun định kỳ cho học sinh tiểu học). Điểm tại hội trường Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh năm 2017, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự tập huấn lập danh mục hồ sơ, hồ sơ công việc và phần mềm quản lí văn bản của Bộ GD&ĐT. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời lãnh đạo, chuyên viên: Công đoàn Giáo dục tỉnh, các phòng chuyên môn, chức năng thuộc Sở GD&ĐT cùng dự. Văn phòng chuẩn bị nội dung.

* THỨ SÁU (19/01)

- 7 giờ 30 phút, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) dự khai mạc Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XI. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên, quần chúng thuộc Đảng ủy Sở GD&ĐT cùng dự (trừ những đồng chí đã dự lớp của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh). Đồng chí Võ Quốc Thoại chuẩn bị nội dung.

- 8 giờ, Giám đốc làm việc với ngành giáo dục và đào tạo huyện Châu Thành về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và phương hướng trong thời gian tới. Điểm tại Hội trường Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành. Mời đại diện lãnh đạo: Công đoàn Giáo dục tỉnh, các phòng chuyên môn, chức năng thuộc Sở cùng dự.

- 8 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Lễ Khai giảng lớp Cao học ngành Luật Dân sự và Tố tụng dân sự. Điểm tại Phòng họp số 1, nhà học A1, Trường CĐCĐ Hậu Giang.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter