Hôm nay ngày 13/12/2019, 7:46:00 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 14/8/2017 đến ngày 18/8/2017
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 14/8/2017 đến ngày 18/8/2017(11/08/2017 15:08:31 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 14/8/2017 đến ngày 18/8/2017

          * THỨ HAI (14/8)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc đi công tác Hà Nội.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền cho đồng chí Thái Văn Út lãnh đạo Đoàn kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác hè năm 2017 và chuẩn bị khai giảng năm học mới tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) dự Đại hội điểm Chi bộ Văn phòng. Điểm tại phòng Truyền thống, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Sở GD&ĐT và Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở GD&ĐT cùng dự (thay thư mời).

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng tại Sóc Trăng (đến hết tuần).

            * THỨ BA (15/8)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc họp Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Đại hội Chi bộ Mầm non - Tiểu học. Điểm tại phòng Truyền thống, Sở GD&ĐT. Mời Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở GD&ĐT cùng dự (thay thư mời).

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền cho đồng chí Thái Văn Út lãnh đạo Đoàn kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác hè năm 2017 và chuẩn bị khai giảng năm học mới tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Long Mỹ. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) tiếp và làm việc với Hiệp hội các Trường Công lập tại Vancouver Island về việc thiết lập mối liên kết trực tiếp giữa các trường PTTH Canada và trường THPT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đồng chí Trần Hiền Hòa cùng dự.

 - 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Đại hội Chi bộ Dạy trẻ khuyết tật. Điểm tại phòng Truyền thống, Sở GD&ĐT. Mời đồng chí Bùi Đức Quang cùng dự.

        * THỨ TƯ (15/8)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc ủy quyền Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh dự Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018 ngành giáo dục và đào tạo thành phố Vị Thanh và tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh. Điểm tại Hội trường Thành ủy Vị Thanh. Mời đại diện lãnh đạo Công đoàn Giáo dục tỉnh và các phòng chuyên môn, chức năng thuộc Sở GD&ĐT cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Đại hội Chi bộ Tổ chức cán bộ. Điểm tại phòng Truyền thống, Sở GD&ĐT. Mời Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở GD&ĐT cùng dự (thay thư mời).

- 9 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Trường Đại học Trà Vinh. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. Mời đồng chí Nguyễn Thanh Thiên cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Đại hội Chi bộ Khảo thí - CNTT. Điểm tại phòng Truyền thống, Sở GD&ĐT. Mời Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở GD&ĐT cùng dự (thay thư mời).

           * THỨ NĂM (17/8)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị khai giảng năm học mới trên địa bàn tỉnh. Mời đồng chí Võ Dũng Minh cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Đại hội Chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh. Điểm tại Trung tâm GDTX tỉnh. Mời đồng chí Nguyễn Thanh Thiên cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng và sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo; đánh giá chất lượng xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Đại hội Chi bộ Giáo dục Trung học. Điểm tại phòng Truyền thống, Sở GD&ĐT. Mời Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở GD&ĐT cùng dự (thay thư mời).

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) đi công tác Đà Nẵng.

          * THỨ SÁU (18/8)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018 ngành giáo dục và đào tạo huyện Châu Thành A. Điểm tại Hội trường Trung tâm GDNN-GDTX huyện Châu Thành A. Mời đại diện lãnh đạo Công đoàn Giáo dục tỉnh và các phòng chuyên môn, chức năng thuộc Sở GD&ĐT cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Đại hội Chi bộ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học. Điểm tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tỉnh. Mời đồng chí Trần Hiền Hòa cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh, thành khu vực phía Nam. Điểm tại Hội trường tầng 5, Nhà khách Văn phòng Trung ương Đảng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Đại hội Chi bộ Kế hoạch - Tài chính. Điểm tại phòng Truyền thống, Sở GD&ĐT. Mời Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở GD&ĐT cùng dự (thay thư mời).

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) ủy quyền cho Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh dự Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018 ngành giáo dục và đào tạo huyện Long Mỹ. Điểm tại Hội trường UBND huyện Long Mỹ. Mời đại diện lãnh đạo Công đoàn Giáo dục tỉnh và các phòng chuyên môn, chức năng thuộc Sở GD&ĐT cùng dự.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter