Hôm nay ngày 21/05/2019, 10:49:39 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018(08/06/2018 16:06:45 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018

* THỨ HAI (11/6)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) ủy quyền cho đồng chí Thái Văn Út thanh tra hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 tại các trường THPT: Ngã Sáu, Phú Hữu, Cái Tắc và Châu Thành A. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 8 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp góp ý dự thảo báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành TW Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở cùng dự. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung.

- 14 giờ, Giám đốc họp rà soát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020. Điểm tại phòng họp số 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- 15 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự bế giảng và xem diễn báo cáo kết quả lớp bồi dưỡng “Nâng cao chất lượng nghệ thuật đờn, ca tài tử”. Điểm tại Trường nghiệp vụ Văn hóa, thể thao và Du lịch Hậu Giang.

* THỨ BA (12/6)

- 7 giờ 30, Giám đốc cùng với Đoàn công tác của Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại các hội đồng thi trên địa bàn huyện Vị Thủy. Sau đó làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Thủy.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoàn thanh tra hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 tại các trường THPT: Tân Long, Nguyễn Minh Quang, Lê Quý Đôn và Cây Dương. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) tham dự Hội nghị tập huấn, triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh.

- 8 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự khai giảng lớp bồi dưỡng Cán bộ quản lý trường học. Điểm tại Hội trường Trường THPT Chuyên Vị Thanh. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 13 giờ 30, Giám đốc cùng với Đoàn công tác của Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại các hội đồng thi trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Sau đó làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại cơ quan.

* THỨ TƯ (13/6)

- 7 giờ 30, Giám đốc cùng với Đoàn công tác của Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại các hội đồng thi và mô hình kinh tế trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Sau đó làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự họp Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm học 2016 – 2017 và sáng kiến cấp tỉnh năm 2017. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) ủy quyền cho đồng chí Thái Văn Út thanh tra  hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 tại các trường THPT: Tân Phú, Long Mỹ, Lương Tâm và Tây Đô. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp Ban tổ chức các lớp tập huấn phổ cập bơi cho học sinh tiểu học năm 2018. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng PC-CTTT chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND.

- 14 giờ, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Văn Hiền) họp Hội đồng sao in đề thi THPT Quốc gia năm 2018. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng  GDTrH – GDTX chuẩn bị nội dung và thư mời.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) trực tiếp công dân tại cơ quan Sở GD&ĐT.

* THỨ NĂM (14/6)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoàn thanh tra hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 tại các trường THPT: Tầm Vu, Lương Thế Vinh, Vị Thủy và Lê Hồng Phong. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo đoàn kiểm tra trường MN Ánh Dương, Tiểu học Phú Hữu 1, 3 huyện Châu Thành đạt chuẩn quốc gia. Mời các thành viên theo quyết định cùng đi. Điểm tập trung tại Trường Mầm non Ánh Dương.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Họp mặt tôn vinh người hiến máu tình nguyện. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo tỉnh.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- Giám đốc làm việc tại cơ quan.

* THỨ SÁU (15/6)

- 7 giờ 30, Giám đốc cùng với Đoàn công tác của Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại các hội đồng thi trên địa bàn huyện Châu Thành A. Sau đó làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành A.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoàn thanh tra hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 tại các trường THPT: Vị Thanh, chuyên Vị Thanh và Chiêm Thành Tấn. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 13 giờ 30, Giám đốc cùng với Đoàn công tác của Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại các hội đồng thi trên địa bàn huyện Châu Thành. Sau đó làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành.

- Các Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter