Hôm nay ngày 21/01/2020, 10:23:04 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Từ ngày 15/01/2020 Cổng thông tin Sở GD&ĐT chuyển sang địa chỉ mới liên kết tại đậy

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 11/11/2019 đến ngày 16/11/2019
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 11/11/2019 đến ngày 16/11/2019(09/11/2019 18:11:38 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 11/11/2019 đến ngày 16/11/2019

* THỨ HAI (11/11)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự tập huấn kỹ năng viết tin bài tuyên truyền pháp luật năm 2019. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. Mời đồng chí Nguyễn Thị Thùy Dung cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốcdự Hội thảo khoa học “Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang 5 năm 2021 - 2025”. Điểm tại phòng họp số 5, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 14 giờ, Giám đốc ủy quyền cho đồng chí Lê Hồng Đào họp chuẩn bị nội dung hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND ngày 04/10/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang về hỗ trợ kinh phí khoán định mức cho giáo viên, nhân viên các trường mầm non, phổ thông công lập năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đại diện lãnh đạo các phòng: TCCB, KHTC cùng dự. Phòng Pháp chế - CTTT phối hợp với Phòng TCCB chuẩn bị nội dung. Phòng Pháp chế - CTTT chuẩn bị thư mời.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) nghỉ phép.

* THỨ BA (12/11)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự tập huấn bồi dưỡng kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2019. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Mời đồng chí Võ Thanh Mộng cùng dự.

 - 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) ủy quyền  đồng chí Bùi Đức Quang dự chuyên đề dạy học Tiếng Việt lớp 1. Điểm tại trường TH Thạnh Hòa 1, huyện Phụng Hiệp.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tiếp tụcdự tập huấn kỹ năng viết tin bài tuyên truyền pháp luật năm 2019. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. Mời đồng chí Nguyễn Thị Thùy Dung cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban Chấp hành Hội Cựu Giáo chức chuẩn bị tổ chức “Lễ Tri Ân thầy cô” năm 2019. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đồng chí Võ Quốc Thoại cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự buổilàm việc về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc tại cơ quan.

* THỨ TƯ (13/11)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị sơ kết hoạt động Trung tâm Hành chính công và thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác Cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử Tỉnh năm 2019. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc ủy quyền cho đồng chí Võ Thanh Mộngdự tập huấn bồi dưỡng kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2019. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc với lãnh đạo và chuyên viên Phòng Pháp chế - CTTT về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và phương hướng trong thời gian tới. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng Pháp chế - CTTT chuẩn bị nội dung báo cáo.

- 14 giờ, Giám đốc họp giải quyết việc sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng CDNN của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS huyện Châu Thành. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí: Thái Văn Út, Trần Thị Huyền cùng dự và chuẩn bị nội dung. Phòng TCCB mời các đơn vị có liên quan.

* THỨ NĂM (14/11)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Điểm tại Nhà Văn hóa ấp Phước Hưng, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành.

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc ủy quyền cho đồng chí Võ Thanh Mộngtiếp tụcdự tập huấn bồi dưỡng kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2019. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Điểm tại ấp Long Phụng A, huyện Phụng Hiệp.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Điểm tại Nhà ông Lê  Quang Hưng, ấp Xáng Mới, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Điểm tại xã Phú An, huyện Châu Thành.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) ủy quyền đồng chí Bùi Đức Quang dự khai mạc lớp tập huấn nâng câo năng lực cho CBQL, GV cốt cán dạy học về tài liệu ATGT cho nụ cười trẻ thơ. Điểm tại Trường Tiểu học Thị trấn Nàng Mau 1, huyện Vị Thủy. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung và thư mời.

* THỨ SÁU (15/11)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Điểm tại Hội trường Ban CHQS thị xã Long Mỹ.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự khai mạc lớp tập huấn công tác PCGD, XMC năm 2019. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về Bảng giá đất giai đoạn 2015 - 2019 và lấy ý kiến Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Hội trường HĐND tỉnh.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo Đoàn đánh giá ngoài Trường THCS Thuận Hòa, huyện Long Mỹ. Mời các thành viên trong đoàn theo Quyết định cùng đi.

- 8 giờ 30 phút, Giám đốc ủy quyền cho lãnh đạo Phòng GDTrH – GDTX dự Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang. Điểm tại Giảng đường A3, Trường CĐCĐ Hậu Giang.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc họp với các huyện để giải quyết việc giáo viên dôi dư. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 12 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) đi công tác Hà nội. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

* THỨ BẢY (16/11)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Lễ tri ân, tôn vinh tấm gương nhà giáo tiêu biểu năm 2019. Điểm tại khách sạn Kim Liên, Hà Nội. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự (đến hết ngày 17/11/2019).

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter