Hôm nay ngày 12/12/2019, 6:53:48 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/7/2017 đến ngày 15/7/2017
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/7/2017 đến ngày 15/7/2017(07/07/2017 16:07:59 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/7/2017 đến ngày 15/7/2017

           * THỨ HAI (10/7)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp xét tốt nghiệp THPT quốc gia. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự. Ban thư ký hội đồng thi chuẩn bị nội dung.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc với lãnh đạo và chuyên viên Phòng Pháp chế - CTTT về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng qua và phương hướng tháng tới. Điểm tại phòng họp số 1, Sở GD&ĐT. Phòng Pháp chế - CTTT chuẩn bị nội dung báo cáo.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp lãnh đạo Hội đồng thi tin học trình độ cơ bản và nâng cao. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc với lãnh đạo và chuyên viên Phòng QLCSVC-KT&KĐ về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng qua và phương hướng tháng tới. Điểm tại phòng họp số 1, Sở GD&ĐT. Phòng QLCSVC-KT&KĐ chuẩn bị nội dung báo cáo.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại cơ quan.

          * THỨ BA (11/7)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban với Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh, Trưởng các phòng chuyên môn, chức năng thuộc Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Các phòng chuyên môn, chức năng chuẩn bị nội dung báo cáo.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp Chi bộ GDTrH. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

           * THỨ TƯ (12/7)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Các Phó Giám đốc khám sức khỏe định kỳ. Điểm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang.

           * THỨ NĂM (13/7)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc tiếp tục dự kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công nhận Trường Mầm non Đông Thạnh, huyện Châu Thành đạt chuẩn Quốc gia. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi. Phòng GDMN chuẩn bị thư mời các cá nhân có liên quan.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc với Tỉnh đoàn về kế hoạch tập huấn công tác đoàn, đội, học sinh sinh viên. Điểm tại phòng họp số 1, Sở GD&ĐT. Phòng Pháp chế - CTTT chuẩn bị nội dung và thư mời.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc tại cơ quan.

             * THỨ SÁU (14/7)

- 7 giờ, Giám đốc đi công tác tại Đà Nẵng.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chỉ số cải cách hành chính tỉnh Hậu Giang năm 2016. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 14 giờ, Giám đốc dự Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm tại Khách sạn Novotel, số 36 đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đã Nẵng.

            *THỨ BẢY (15/7)

- 8 giờ, Giám đốc dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm tại Khách sạn Novotel, số 36 đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đã Nẵng.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter