Hôm nay ngày 26/03/2019, 11:16:57 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/12/2017 đến ngày 15/12/2017
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/12/2017 đến ngày 15/12/2017(11/12/2017 15:12:41 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/12/2017 đến ngày 15/12/2017

* CHỦ NHẬT (10/12)

- Giám đốc đi công tác Vĩnh Phúc. Mời các đồng chí: Trần Hiền Hòa và Bùi Đức Quang cùng đi.

* THỨ HAI (11/12)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo đoàn kiểm tra giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn huyện Châu Thành. Mời lãnh đạo Phòng GDMN cùng đi.

- 8 giờ, Giám đốc dự Hội nghị Giám đốc Sở GD&ĐT. Điểm tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.Mời các đồng chí: Trần Hiền Hòa và Bùi Đức Quang cùng dự (đến hết ngày 13/12/2017).

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp Hội đồng ra đềthi Học kỳ I lớp 12. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự. Phòng GDTrH - GDTX chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh về công tác chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn Giáo dục tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời Thường trực Công đoàn Giáo dục tỉnh cùng dự và chuẩn bị nội dung.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

* THỨ BA (12/12)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoàn thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học tại Trường THPT Lê Hồng Phong. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017. Điểm tại Hội trường Sở Tư pháp. Mời đồng chí Lê Hồng Đào cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí thành viên theo Quyết định cùng dự. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Hội nghị giao Kế hoạch năm 2018. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) rà soát mạng lưới trường lớp học trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời đại diện lãnh đạo Phòng GDTH cùng đi.

* THỨ TƯ (13/12)

- 7 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự lễ Tổng kết cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hậu Giang lần thứ IV năm 2017. Điểm tại Trường PTDTNT Him Lam. Mời đồng chí Lê Hồng Đào cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, khóa XII. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) ủy quyền cho đồng chí Thái Văn Út lãnh đạo Đoàn thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học tại Trường THPT Lê Hồng Phong. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017 của thị xã Long Mỹ. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, khóa XII. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

* THỨ NĂM (14/12)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự buổilàm việc với Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng Trung ương. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, khóa XII. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) ủy quyền cho đồng chí Thái Văn Út lãnh đạo Đoàn thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học tại Trường THPT Vĩnh Tường. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017 của huyện Vị Thủy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Lễ trao học bổng và quà của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên học khá giỏi tại tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc với lãnh đạo Trung tâm Ngoại ngữ tin học thành phố Cần Thơ về việc tổ chức thi chứng chỉ Cambridge tại Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đại diện lãnh đạo Phòng GDTrH-GDTX cùng dự.

* THỨ SÁU (15/12)

- 7 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự khai mạc và chỉ đạo Hội đồng chấm thi cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học tại Trường PTDTNT Him Lam (cả ngày). Phòng GDTrH – GDTX chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) đi công tác Phú Quốc. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi. Phòng PC-CTTT thông báo cho thành viên đoàn.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) ủy quyền cho đồng chí Thái Văn Út lãnh đạo Đoàn thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học tại Trường THPT Vĩnh Tường. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017 của thành phố Vị Thanh. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 8 giờ, Giám đốc làm việc về tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian qua và phướng hướng trong thời gian tới của ngành giáo dục và đào tạo huyện Long Mỹ. Điểm tại Phòng GD&ĐT huyện Long Mỹ. Mời Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh và đại diện lãnh đạo: Văn phòng, KHTC, TCCB, các phòng: GDMN, GDTH, GDTrH – GDTX cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị tổng kết Nghị quyết công tác năm 2017, triển khai Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter