Hôm nay ngày 13/12/2019, 9:01:28 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 09/10/2017 đến ngày 14/10/2017
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 09/10/2017 đến ngày 14/10/2017(06/10/2017 15:10:31 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 09/10/2017 đến ngày 14/10/2017

          * THỨ HAI (09/10)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV. Điểm tại UBND xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự khai mạc lớp tập huấn giáo viên Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2017-2018. Điểm tại Trường Quân sự tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV. Điểm tại UBND xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy.

- 8 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về dự án Tăng cường khả năng phục hồi của đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long liên kết với dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV. Điểm tại UBND thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị sơ kết công tác quí 3 và triển khai chương trình công tác quí 4 năm 2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV. Điểm tại UBND phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy.

          * THỨ BA (10/10)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV. Điểm tại UBND xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc với Lãnh đạo Hội Cựu giáo chức tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và phương hướng trong thời gian tới. Điểm tại phòng họp số 1, Sở GD&ĐT. Mời đồng chí Võ Quốc Thoại cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV. Điểm tại UBND xã Đông Phước, huyện Châu Thành.

 - 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV. Điểm tại UBND xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV. Điểm tại UBND xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc tại cơ quan.

          * THỨ TƯ (11/10)

- 7 giờ 30 phút Giám đốc trực tiếp công dân tại Sở GD&ĐT.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV. Điểm tại UBND xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV. Điểm tại UBND xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp trao đổi về công tác y tế trường học và bảo hiểm y tế học sinh. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng Pháp chế - CTTT chuẩn bị nội dung và cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV. Điểm tại UBND xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV. Điểm tại UBND xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ.

- 13 giờ 30 phút Giám đốc dự tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV. Điểm tại UBND xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp.

          * THỨ NĂM (12/10)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV. Điểm tại UBND xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự khai mạc Hội nghị triển khai Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ, tập huấn công tác thi đua khen thưởng, điển hình tiên tiến và truyền thông năm học 2017-2018. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Văn phòng chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV. Điểm tại UBND phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) ủy quyền cho đồng chí Bùi Đức Quang dự khai mạc chuyên đề dạy học môn tiếng Anh Tiểu học. Điểm tại huyện Châu Thành A.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh. Điểm tại Hội Khuyến học tỉnh.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV. Điểm tại UBND phường III, thành phố Vị Thanh.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV. Điểm tại UBND xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự trao “Mái ấm Công đoàn” Công đoàn ngành Giáo dục năm 2017. Điểm tại phường 3, thành phố Vị Thanh. Mời Chủ tịch Công đoàn cơ quan Sở GD&ĐT và đại diện các phòng chuyên môn, chức năng thuộc Sở GD&ĐT cùng dự. Công đoàn Giáo dục tỉnh chuẩn bị nội dung và thư mời.

         * THỨ SÁU (13/10)

- 8 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp hội ý lãnh đạo Sở. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí: Võ Quốc Thoại và Võ Thanh Mộng cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc với Trung tâm GDTX tỉnh về tình hình hoạt động trong thời gian qua và phương hướng thời gian tới. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời: lãnh đạo Phòng TCCB; đồng chí Nguyễn Thanh Thiên; Ban Giám đốc, cán bộ, giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh cùng dự. Trung tâm GDTX tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo.

- Các Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

        * THỨ BẢY (14/10)

- 7 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Khai mạc Giải bóng đá mini nữ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2017). Điểm tại sân bóng đá Khu liên hợp thể thao, thành phố Vị Thanh. Công đoàn Giáo dục tỉnh chuẩn bị nội dung và thư mời.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter