Hôm nay ngày 13/12/2019, 9:06:37 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 09/01/2017 đến ngày 14/01/2017
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 09/01/2017 đến ngày 14/01/2017(06/01/2017 15:01:03 GMT+7)
* THỨ HAI (09/01) - 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (cả ngày). - 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND lần thứ IV trên địa bàn huyện Châu Thành. - Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại cơ quan.

* THỨ BA (10/01)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc họp Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2017. Điểm tại Phòng họp số 4, UBND tỉnh. Mời đồng chí Võ Dũng Minh cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) tiếp tụcdự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị tổng kết hoạt động Hội Cựu giáo chức năm 2016. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đại diện lãnh đạo Công đoàn giáo dục tỉnh cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp Chi bộ GDCN-GDTX. Điểm tại Phòng Truyền thống, Sở GD&ĐT. Mời các đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND lần thứ IV. Điểm tại xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi Cán bộ quản lí chuyên môn giỏi cấp học mầm non. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự. Phòng GDMN chuẩn bị nội dung.

* THỨ TƯ (11/01)

- 6 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Lễ phát động Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện trong dịp Tết và “Hành trình Những giọt máu nghĩa tình”. Điểm tại Khu Chiến thắng Chương Thiện, thành phố Vị Thanh.

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND lần thứ IV. Điểm tại xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp.

- 7 giờ 30 phút, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2016. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên thuộc Đảng bộ Sở GD&ĐT cùng dự. Văn phòng Đảng ủy Sở chuẩn bị nội dung.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp hội ý lãnh đạo Sở GD&ĐT. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí: Trịnh Anh Việt và Võ Quốc Thoại cùng dự.

* THỨ NĂM (12/01)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2016. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự khai mạc Hội thi Cán bộ quản lí chuyên môn giỏi cấp học mầm non. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng GDMN chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự họp đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu của Hội khoa học tâm lý giáo dục tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả thành viên Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định cùng dự. Đồng chí Lê Hồng Đào chuẩn bị báo cáo

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc với lãnh đạo Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật về tình hình thực hiện nhiệm vụ của trường. Mời đại diện lãnh đạo Phòng GDCN-GDTX cùng dự. Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật chuẩn bị nội dung báo cáo.

* THỨ SÁU (13/01)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự chuyên đề bồi dưỡng Cán bộ quản lí cấp tiểu học. Điểm tại Trường TH Him Lam, TP Vị Thanh. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 9 giờ, các Phó Giám đốc họp kiểm điểm công chức, viên chức. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đại diện lãnh đạo Công đoàn giáo dục tỉnh cùng dự. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) cùng đoàn công tác của UBND tỉnh thăm và chúc Tết Trường dạy trẻ khuyết tật tỉnh Hậu Giang, Trường mồ côi Hoa Mai Vị Thanh, Trường Mồ côi Hoa Mai Châu Thành A, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh. Tập trung tại UBND tỉnh.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự tổng kết Hội thi Cán bộ quản lí chuyên môn giỏi cấp học mầm non. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng GDMN chuẩn bị nội dung và thư mời.

- Giám đốc đi công tác Hà Nội.

*THỨ BẢY (14/01)

- 8 giờ, Giám đốc dự Hội nghị Sơ kết học kỳ I năm học 2016 – 2017 khối các Sở Giáo dục và Đào tạo. Điểm tại Trung tâm Hội nghị giáo dục, 23 Lê Thánh Tông, Hà Nội.

 

Nơi nhận:                                                               TL. GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở;                                           KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

- Công đoàn giáo dục tỉnh;                                  PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các phòng chức năng thuộc Sở;

- Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố;                                            (đã ký)

- Các đơn vị trực thuộc Sở;                                                               

- Lưu: VT, P30.                                                                                   

                                                                                        Trần Thị Minh Trang

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter