Hôm nay ngày 23/02/2020, 11:30:03 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Từ ngày 15/01/2020 Cổng thông tin Sở GD&ĐT chuyển sang địa chỉ mới liên kết tại đậy

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019(05/07/2019 16:07:15 GMT+7)
* THỨ BẢY (06/7) - 7 giờ, Giám đốc tiếp tục dự diễn tập chính thức của tỉnh năm 2019. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. * CHỦ NHẬT (07/7) - 5 giờ, Giám đốc tiếp tục dự diễn tập chính thức của tỉnh năm 2019. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

* THỨ HAI (08/7)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) ủy quyền đồng chí Nguyễn Thị Thu Thảo lãnh đạo Đoàn đánh giá ngoài Trường MG Sơn Ca, huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Trường MG Sơn Ca, huyện Phụng Hiệp. Mời các thành viên theo Quyết định 396/QĐ-SGDĐT cùng đi.

- 8 giờ, Giám đốc họp Tổ CCHC Sở về tình hình thực hiện CCHC 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí trong Tổ CCHC cùng dự. Đồng chí Ngô Thanh Tú chuẩn bị nội dung báo cáo.

-13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Hội nghị giao ban báo chí quý II năm 2019. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) thực hiện nhiệm vụ làm phách bài thi tự luận kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Điểm tại Trường THPT chuyên Vị Thanh (đến hết tuần).

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) nghỉ phép.

* THỨ BA (09/7)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc tham dự Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (cả ngày).

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) ủy quyền đồng chí Nguyễn Thị Thu Thảo lãnh đạo Đoànđánh giá ngoài Trường MG Hương Sen, huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Trường MG Hương Sen. Mời các thành viên theo Quyết định 397/QĐ-SGDĐT cùng đi.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) trực Hội đồng chấm thi THPT quốc gia năm 2019.

* THỨ TƯ (10/7)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc tham dự Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. Mời đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh, Trần Thị Huyền, Lê Hồng Đào cùng dự tham gia các tổ thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh (cả ngày).   

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) ủy quyền đồng chí Nguyễn Thị Thu Thảo lãnh đạo Đoàn đánh giá ngoài Trường MG Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Trường MG Phụng Hiệp. Mời các thành viên theo Quyết định 398/QĐ-SGDĐT cùng đi.   

- Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) trực Hội đồng chấm thi THPT quốc gia năm 2019.

* THỨ NĂM (11/7)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc tham dự Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự lễ công bố xã Đại Thành đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao 2019.Điểm tại Trụ sở UBND xã Đại Thành và Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) trực Hội đồng chấm thi THPT quốc gia năm 2019.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại cơ quan.

* THỨ SÁU (12/7)

- 7 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự khai mạc Hội thao CNVCLĐ tỉnh Hậu Giang năm 2019. Điểm tại Liên đoàn lao động tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2016-2021; tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020; sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh Hậu Giang.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) trực Hội đồng chấm thi THPT quốc gia năm 2019

- Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter