Hôm nay ngày 21/05/2019, 10:08:29 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/201
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/201(08/10/2018 08:10:40 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/201

* THỨ HAI (08/10)

- 8 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp hội ý lãnh đạo Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí: Võ Thanh Mộng và Võ Quốc Thoại cùng dự.

13 giờ 30 phút, Giám đốc họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

* THỨ BA (09/10)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) kiểm tra tình hình hoạt động của các Trung tâm tin học, ngoại ngữ ngoài công lập và Trung tâm dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường trên địa bàn thị xã Ngã Bảy. Mời đồng chí Trần Hiền Hòa cùng đi.

- 8 giờ, Giám đốc họp Ban Giám khảo chấm đặc san 15 năm thành lập tỉnh và Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự. Văn phòng chuẩn bị nội dung.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) kiểm tra tình hình hoạt động của các Trung tâm Tin học, ngoại ngữ ngoài công lập và Trung tâm dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường trên địa bàn huyện Châu Thành. Mời đồng chí Trần Hiền Hòa cùng đi.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) đi công tác TP. Hồ Chí Minh. Mời đồng chí Lê Hồng Đào cùng đi.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại cơ quan.

* THỨ TƯ (10/10)

- 8 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 10 năm 2018. Điểm tại phòng họp trực tuyến số 2 Tỉnh ủy.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi Cán bộ quản lý giỏi. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự. Công đoàn Giáo dục tỉnh chuẩn bị nội dung.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội thảo triển khai Nghị định số 80/2017/NĐ-CP và Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT khu vực phía Nam. Điểm tại Hội trường 2.1, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh. Mời đồng chí Lê Hồng Đào cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. Tài liệu đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang. 

* THỨ NĂM (11/10)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công tác chuyên môn Trường TH &THCS Phương Ninh và TH Mùa Xuân, huyện Phụng Hiệp. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 14 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban với Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng: TCCB, KHTC và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Các phòng chuẩn bị nội dung báo cáo.

- Giám đốc trực tiếp công dân tại Sở GD&ĐT.

* THỨ SÁU (12/10)

- 8 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc với Tổ xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo Trường Dạy trẻ khuyết tật. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí trong Tổ xác minh cùng dự và chuẩn bị nội dung.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Lễ trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo, học giỏi năm học 2018 - 2019. Điểm tại Hội trường trụ sở làm việc các Hội đặc thù tỉnh.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

* THỨ BẢY (13/10)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tham dự lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở. Điểm tại Hội trường Khách sạn Bông Sen.

* CHỦ NHẬT (14/10)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tiếp tục tham dự lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở. Điểm tại Hội trường Khách sạn Bông Sen.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter