Hôm nay ngày 18/07/2018, 12:13:44 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Đường dây nóng, Chánh Văn phòng, SĐT: 0919114155 - Trực thi THPT QG 2018, Chánh Thanh tra, SĐT: 0986322678

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 07/8/2017 đến ngày 11/8/2017
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 07/8/2017 đến ngày 11/8/2017(04/08/2017 16:08:17 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 07/8/2017 đến ngày 11/8/2017

          * THỨ HAI (07/8)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. Mời các đồng chí có tên theo danh sách cùng dự.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp rà soát việc tổ chức Đại hội Chi bộ Văn phòng. Điểm tại phòng làm việc của Phó Giám đốc. Mời các đồng chí: Võ Thanh Mộng và Lê Hồng Đào cùng dự.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng tại Sóc Trăng (đến hết tuần).

- Giám đốc làm việc tại cơ quan.

          * THỨ BA (08/8)

- 7 giờ 30 phút, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) dự Đại hội điểm Chi bộ Thanh tra - Công đoàn. Điểm tại phòng truyền thống, Sở GD&ĐT. Mời Bí thư các Chi bộ trực thuộc cùng dự (thay thư mời). Chi bộ Thanh tra - Công đoàn chuẩn bị nội dung.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự (Chủ tịch Công đoàn Giáo dục giáo dục tỉnh, Trưởng các phòng chuyên môn, chức năng và đồng chí Nguyễn Thanh Thiên).

 - 15 giờ 30, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp với Đội trưởng các Đội dự thi Cuộc thi Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí: Lê Hồng Đào và Nguyễn Phú Cường cùng dự.

          * THỨ TƯ (09/8)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra.  Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. Mời đồng chí Thái Văn Út cùng dự.

- 8 giờ , Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp giải quyết thắc mắc của giáo viên. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời Lãnh đạo Thanh tra, phòng TCCB, GDTrH cùng dự và phối hợp chuẩn bị nội dung.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2017 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự triển khai kết luận giám sát của Đảng ủy Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc chuyên môn với Lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDMN, GDTH. Điểm tại phòng truyền thống, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí theo thành phần cùng dự.

            * THỨ NĂM (10/8)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và các­ Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị Tổng kết năm học 2016 - 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 - 2018. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh, Trưởng các phòng chuyên môn, chức năng thuộc Sở GD&ĐT cùng dự (thay thư mời). Văn phòng chuẩn bị nội dung và thư mời đại biểu.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự họp thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Cái Tắc năm 2030 và đồ án quy hoạch chung đô thị Xà Phiên, huyện Long Mỹ đến năm 2030. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

            * THỨ SÁU (11/8)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc họp Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự buổi làm việc với Đoàn khảo sát của Tổng cục cảnh sát về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người. Điểm tại Hội trường trực tuyến Công an tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công nhận Trường Tiểu học Trường Long A2 và Trường Long Tây 3, huyện Châu Thành A đạt chuẩn Quốc gia. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc tham gia cùng Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và chính sách thu hút nhân lực tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự bàn giao công trình Ký túc xá sinh viên Hậu Giang tại Trường Đại học Cần Thơ (Khu Hòa An). Điểm tại Trường Đại học Cần Thơ (Khu Hòa An).

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter