Hôm nay ngày 21/10/2019, 7:31:44 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 07/4/2019 đến ngày 13/4/2019
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 07/4/2019 đến ngày 13/4/2019(05/04/2019 16:04:10 GMT+7)
* CHỦ NHẬT (07/4) - 10 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) đi công tác Nam Định. Mời các đồng chí có tên trong Quyết định cùng đi.

* THỨ HAI (08/4)

- 7 giờ 30 phút,  Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh)  dự khai mạc lớp tập huấn chuẩn cán bộ quản lý và giáo viên mầm non. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp chuyên môn giáo dục tiểu học. Mời Lãnh đạo và chuyên viên phòng GDTH cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT.

 - 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội thảo góp ý Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần X - 2020. Điểm tại Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định (đến hết ngày 09/4/2019). Mời các đồng chí có tên trong Quyết định cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền cho lãnh đạo Phòng GDTrH - GDTX họp Ban đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa THPT năm học 2018-2019. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự. Phòng QLCL - CSVC chuẩn bị nội dung.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự họp thông qua kết quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị năm 2018. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. Mời đồng chí Lâm Phương Châu cùng dự.

- 14 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) họp giao ban với Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh và Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí theo thành phần cùng dự và chuẩn bị nội dung báo cáo.

* THỨ BA (09/4)

- 7 giờ 30phút, Giám đốc họp Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoànkiểm tra công tác ôn thi THPT Quốc gia tại Trường THPT Tầm Vu. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút,  Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh)  dự khai mạc lớp tập huấn chuẩn cán bộ quản lý và giáo viên cấp tiểu học. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoànkiểm tra công tác ôn thi THPT Quốc gia tại Trường THPT Trường Long Tây. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

 * THỨ TƯ (10/4)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự khai mạc lớp tập huấn chuẩn cán bộ quản lý và giáo viên cấp THCS. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoànkiểm tra công tác ôn thi THPT Quốc gia tại Trường THPT Tây Đô. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) kiểm tra công tác quản lý giáo dục mầm non ngoài công lập và thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDMNcùng đi.

- 8 giờ, Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2018, sau đó họp Ban vận động xúc tiến đầu tư tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoànkiểm tra công tác ôn thi THPT Quốc gia tại Trường THPT Long Mỹ. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc trực tiếp công dân tại Sở GD&ĐT.

- 18 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Ngày Sách Việt Nam tỉnh Hậu Giang lần thứ IV - 2019. Điểm tại Khu văn hóa Hồ Sen, thành phố Vị Thanh.

* THỨ NĂM (11/4)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự khai mạc lớp tập huấn chuẩn cán bộ quản lý và giáo viên cấp THPT và GDTX. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự họp mặt Tết Chol - Chnăm - Thmây năm 2019. Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố Vị Thanh (trụ sở mới UBND thành phố Vị Thanh).

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự khai mạc Hội thi tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp tiểu học. Điểm tại trường TH Thuận An, TX Long Mỹ. Mời các đồng chí có tên trong Quyết định cùng dự. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung.

- 8 giờ 30 phút, Giám đốc họp thống nhất nội dung, khối lượng sửa chữa khối 16 phòng học Trường THPT Vị Thủy. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đồng chí Võ Dũng Minh cùng dự. Phòng KHTC chuẩn bị nội dung và thư mời.

 - 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) ủy quyền cho lãnh đạo Phòng GDTrH - GDTX  kiểm tra công tác ôn thi THPT Quốc gia tại Trường THPT Vị Thanh. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 14 giờ, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban Thường Vụ Đảng ủy và Ủy ban kiểm Tra Đảng ủy Sở GD&ĐT góp ý dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng viên. Mời đồng chí Bùi Đức Quang cùng dự, chuẩn bị nội dung.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

* THỨ SÁU (12/4)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoànkiểm tra công tác ôn thi THPT Quốc gia tại Trường THPT Phú Hữu. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 10 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự tổngkết Hội thi tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp tiểu học. Điểm tại trường TH Thuận An, TX Long Mỹ. Mời các đồng chí có tên trong Quyết định cùng dự. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoànkiểm tra công tác ôn thi THPT Quốc gia tại Trường THPT Ngã Sáu. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 15 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền)kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ Tri ân và Trưởng thành và Ngày hội “Khi tôi 18” năm học 2018-2019. Điểm tại Trường THPT Long Mỹ. Mời đồng chí Lê Hồng Đào cùng đi. Trường THPT Long Mỹ chuẩn bị nội dung báo cáo.

- Giám đốc làm việc tại cơ quan.

* THỨ BẢY (13/4)

- 7 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Lễ Tri ân và Trưởng thành và Ngày hội “Khi tôi 18” năm học 2018-2019. Điểm tại Trường THPT Long Mỹ. Mời đại diện Ban Giám hiệu và Bí thư đoàn các trường THPT, PT DTNT trong tỉnh cùng dự (thay thư mời). Phòng Pháp chế - CTTT chuẩn bị nội dung và thư mời các đơn vị có liên quan.

 

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter