Hôm nay ngày 13/12/2019, 7:45:40 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc (điều chỉnh lần 2) của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 06/8/2018 đến ngày 12/8/2018
-
+

Lịch làm việc (điều chỉnh lần 2) của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 06/8/2018 đến ngày 12/8/2018(06/08/2018 15:08:22 GMT+7)
Lịch làm việc (điều chỉnh lần 2) của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 06/8/2018 đến ngày 12/8/2018

* THỨ HAI (06/8)

- 7 giờ, Các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) chào cờ. Mời các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên: Công đoàn Giáo dục tỉnh, Văn phòng, Thanh tra, KHTC, TCCB và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc tham gia Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với UBND thị xã Ngã Bảy. Điểm tại trụ sở UBND thị xã Ngã Bảy.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác bảo vệ trẻ em, giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Điểm tại Trung tâm Viettel tỉnh. 

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công tác hè năm 2018 trên địa bàn huyện Long Mỹ. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc tham gia Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Phụng Hiệp. Điểm tại trụ sở UBND huyện Phụng Hiệp.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công tác hè năm 2018 trên địa bàn thị xã Long Mỹ. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 16 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự họp Tổ dư luận xã hội tháng 7 năm 2018. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

* THỨ BA (07/8)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc tham gia Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Vị Thủy. Điểm tại trụ sở UBND huyện Vị Thủy.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự buổi làm việc với xã Đại Thành về kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Điểm tại UBND xã Đại Thành.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự họp thông qua quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 – 2025. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. Mời đồng chí Võ Dũng Minh cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyềnlãnh đạo Phòng QLCL – CSVC Đoàn kiểm tra công tác hè năm 2018 trên địa bàn thị xã Ngã Bảy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc làm việc với Phòng GD&ĐT huyện Vị Thủy về việc thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW và công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới. Điểm tại phòng họp UBND huyện Vị Thủy. Mời đại diện lãnh đạo các phòng: TCCB, GDTH, GDTrH - GDTX và đồng chí Nguyễn Thị Thu Thảo cùng dự. Phòng GD&ĐT huyện Vị Thủy chuẩn bị nội dung và mời các bộ phận có liên quan.

          - 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự họp góp ý các văn bản Hội nghị sơ kết việc triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) tham gia Đoàn kiểm tra tiến độ xây dựng xã nông thôn mới Phú Án, huyện Châu Thành.

* THỨ TƯ (08/8)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự phiên họp thường trực HĐND tỉnh. Điểm tại Phòng Khánh tiết HĐND tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Hội thảo Đào tạo nghề - Giải quyết việc làm – Xuất khẩu lao động năm 2018. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công tác hè năm 2018 và chuẩn bị khai giảng năm học mới trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc làm việc với Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành về việc thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW và công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới. Điểm tại phòng họp UBND huyện Châu Thành. Mời đại diện lãnh đạo các phòng: TCCB, GDTH, GDTrH - GDTX và đồng chí Nguyễn Thị Thu Thảo cùng dự. Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành chuẩn bị nội dung và mời các bộ phận có liên quan.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đồng chí Trần Hiền Hòa và đại diện lãnh đạo Phòng KHTC cùng dự.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) trực tiếp công dân tại cơ quan Sở GD&ĐT.

* THỨ NĂM (09/8)

 - 7 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Hội đồng thi đua - Khen thưởng Sở GD&ĐT xét khen thưởng tập thể, cá nhân năm học 2017 - 2018. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng gồm: Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng: TCCB, KHTC, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và đồng chí Nguyễn Thị Thu Thảo cùng dự. Văn phòng chuẩn bị nội dung.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng: TCCB, KHTC và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở cùng dự. Văn phòng chuẩn bị nội dung và thư mời.

* THỨ SÁU (10/8)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự khai mạc tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp mầm non. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng GDMN chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 8 giờ, Giám đốc đi công tác Hà Nội.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công tác hè năm 2018 trên địa bàn huyện Vị Thủy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 14 giờ, Giám đốc dự Hội nghị lấy kiến nhân sự của Bộ GD&ĐT.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) công tác Quảng Ninh. Mời đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

* THỨ BẢY (11/8)

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 đối với GDTX của Bộ GD&ĐT. Điểm tại Khách sạn Grand HaLong, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Mời đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự.

* CHỦ NHẬT (12/8)

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Thông tư 39 của Bộ GD&ĐT. Điểm tại Khách sạn Grand HaLong, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Mời đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự (đến hết ngày 13/8/2018)

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter