Hôm nay ngày 21/09/2019, 10:22:15 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc ( điều chỉnh lần 3) của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 06/5/2019 đến ngày 11/5/2019
-
+

Lịch làm việc ( điều chỉnh lần 3) của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 06/5/2019 đến ngày 11/5/2019(07/05/2019 16:05:34 GMT+7)
Lịch làm việc ( điều chỉnh lần 3) của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 06/5/2019 đến ngày 11/5/2019

* THỨ HAI (06/5)

- 7 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc chào cờ. Mời tất cả lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên: Công đoàn Giáo dục tỉnh, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở cùng dự. Văn phòng chuẩn bị nội dung.

- 8 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc họphội ý lãnh đạo Sở. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí Võ Quốc Thoại và Võ Thanh Mộng cùng dự.

- 10 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp Chi bộ QLCL - CSVC. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp Hội đồng ra đề thi thử. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự. Phòng GDTrH - GDTX chuẩn bị nội dung và thư  mời.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp chuyên môn GDMN. Điểm tại Phòng họp số 1, Sở GD&ĐT. Mời lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDMN cùng dự và chuẩn bị nội dung.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự phiên họp thường trực HĐND tỉnh. Điểm tại Phòng Khánh tiết HĐND tỉnh.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc ủy quyền cho đồng chí Nguyễn Thanh Thiên tham gia Đoàn thẩm tra xét công nhận thành phố Vị Thanh đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Điểm tại trụ sở UBND thành phố Vị Thanh.

* THỨ BA (07/5)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền cholãnh đạo Phòng QLCL - CSVC lãnh đạo Đoàn kiểm tra công nhận phòng học bộ môn, thư viện trường học đạt chuẩn năm học 2018-2019 trên địa bàn thị xã Ngã Bảy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị tổng kết Chiến dịch năm 2018 và Triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và Nâng cao chất lượng dân số tỉnh Hậu Giang năm 2019. Điểm tại Hội trường Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh. 

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) ủy quyền lãnh đạo Phòng GDTrH - GDTX kiểm tra hồ sơ thi THPT quốc gia. Điểm tại trường THPT Chuyên Vị Thanh (cụm Vị Thanh, Vị Thủy, cả ngày).

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp chuyên môn GDTH. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDTH cùng dự và chuẩn bị nội dung.

* THỨ TƯ (08/5)

- 6 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Lễ phát động Hiến máu nhân đạo năm 2019. Điểm tại UBND xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp.

- 8 giờ, Giám đốc dự họp buổi kiểm điểm theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Điểm tại phòng họp số 1, Sở Nội vụ. Mời đồng chí Võ Dũng Minh cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoàn kiểm tra hồ sơ thi THPT quốc gia. Điểm tại trường THPT Long Mỹ (cụm thị xã Long Mỹ, huyện Long Mỹ, cả ngày).

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị báo cáo viên tháng 5/2019. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. Mời đồng chí Lê Hồng Đào cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công nhận phòng học bộ môn, thư viện trường học đạt chuẩn năm học 2018-2019 trên địa bàn huyện Châu Thành A. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Hội nghị giao ban với Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quí I và đề ra phương hướng quí II năm 2019. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời: Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh, Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các Trường THPT, THPT chuyên, PTDTNT; đại diện lãnh đạo Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh, Hiệu trưởng Trường Dạy trẻ khuyết tật cùng dự. Văn phòng chuẩn bị nội dung (thay thư mời).

 

* THỨ NĂM (09/5)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc tham gia Đoàn thẩm tra xét công nhận huyện Châu Thành A đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 theo Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 22/4/2019. Điểm tại trụ sở UBND huyện Châu Thành A. 

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2019 và ra mắt 02 mô hình hoạt động Công đoàn ngành giáo dục tỉnh. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Công đoàn Giáo dục chuẩn bị nội dung và thư mời.

 - 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công nhận phòng học bộ môn, thư viện trường học đạt chuẩn năm học 2018-2019 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp và khảo sát chính thức SEA PLM tại Trường TH Long Thạnh 1, huyện Phụng Hiệp. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) kiểm tra việc thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, trên dịa bàn thị xã Long Mỹ. Mời lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDMN cùng đi.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) ủy quyền cho đồng chí Trần Hiền Hòa lãnh đạo Đoàn kiểm tra hồ sơ thi THPT quốc gia. Điểm tại trường THPT Lê Quý Đôn (cụm thị xã Ngã Bảy, Phụng Hiệp, cả ngày).

- 13 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) tiếp Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Sở GD&ĐT, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở GD&ĐT cùng dự.

- 16 giờ, Giám đốc làm việc với Mobifone về kế hoạch hỗ trợ học bổng cho học sinh. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đồng chí Lê Hồng Đào cùng dự.

- Giám đốc tiếp công dân tại cơ quan Sở GD&ĐT.

* THỨ SÁU (10/5)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công nhận phòng học bộ môn, thư viện trường học đạt chuẩn năm học 2018-2019 trên địa bàn huyện Châu Thành. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoàn kiểm tra hồ sơ thi THPT quốc gia. Điểm tại trường THPT Châu Thành A (cụm Châu Thành, Châu Thành A, cả ngày)

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. Tài liệu đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp giao ban giáo dục tiểu học. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Hội nghị nâng cao chất lượng thi THPT quốc gia năm 2019. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng GDTrH - GDTX chuẩn bị nội dung và thư mời.

* THỨ BẢY (11/5)

- 7 giờ, Giám đốc dự Lễ Tri ân trưởng thành và ngày Hội khi Tôi 18 cho học sinh lớp 12 Trường THPT Cái Tắc. Điểm tại Sân lễ Trường THPT Cái Tắc.

- 7 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Lễ Tri ân trưởng thành và ngày Hội khi Tôi 18 cho học sinh lớp 12 Trường THPT Vị Thủy. Điểm tại Sân lễ Trường THPT Vị Thủy.

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter