Hôm nay ngày 11/12/2019, 11:20:15 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 06/02/2017 đến ngày 12/02/2017
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 06/02/2017 đến ngày 12/02/2017(03/02/2017 16:02:42 GMT+7)
* THỨ HAI (06/02/2017) - 8 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban lãnh đạo Sở GD&ĐT. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&DT. Mời các đồng chí: Võ Quốc Thoại và Trịnh Anh Việt cùng dự. - 13 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) trả lời Phóng viên Đài PTTH Hậu Giang về công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Điểm tại phòng làm việc của Phó Giám đốc. - 14 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban với Chủ tịch Công đoàn giáo dục tỉnh và trưởng các phòng chức năng, chuyên môn thuộc Sở GD&ĐT; rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị sơ kết công tác xã hội hóa giáo dục và sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Văn phòng chuẩn bị nội dung báo cáo về công tác chuẩn bị Hội nghị sơ kết trên.

          *THỨ BA (07/02/2017)

          - 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh về tình hình hoạt động của Công đoàn ngành giáo dục tỉnh. Điểm tại Phòng họp số 1, Sở GD&ĐT. Mời đồng chí Võ Quốc Thoại cùng dự.

- 13 giờ 30 phút,  Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp chi bộ GDTrH. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

          - 13 giờ 30 phút,  Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp chi bộ Mầm non-Tiểu học. Điểm tại Phòng Truyền thống, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

          - Giám đốc làm việc tại cơ quan.

          *THỨ TƯ (08/02/2017)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc với lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDCN-GDTX về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và phương hướng trong thời gian tới. Điểm tại làm việc của Phó Giám đốc.  Phòng GDCN-GDTX chuẩn bị nội dung báo cáo.

- 8 giờ, Giám đốc họp Chi bộ Tổ chức cán bộ. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc với Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở GD&ĐT. Điểm tại Phòng họp số 1, Sở GD&ĐT. Mời các thành viên UBKT cùng dự. Đồng chí Bùi Đức Quang chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc làm việc với Lãnh đạo và chuyên viên Phòng KHTC về tình hình thực hiện nhiệm của tháng 01/2017 và phương hướng tháng 02/2017. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng KHTC chuẩn bị nội dung báo cáo.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc với lãnh đạo và chuyên viên Phòng Pháp chế - Chính trị tư tưởng về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và phương hướng trong thời gian tới. Điểm tại Phòng họp số 1, Sở GD&ĐT. Phòng Pháp chế - Chính trị tư tưởng chuẩn bị nội dung báo cáo.

          *THỨ NĂM (09/02/2017)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc họp rà soát việc thực hiện Nghị định 61/2006/NĐ-CP. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời Trưởng các phòng: TCCB, KHTC cùng dự. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung báo cáo và thư mời các đơn vị có liên quan.

          - 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc với Sở Y tế về việc triển khai Chương trình “Sữa học đường” trên địa bàn tỉnh. Mời đại diện lãnh đạo các phòng: Pháp chế - Chính trị tư tưởng, GDMN, GDTH cùng dự. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng Pháp chế - Chính trị tư tưởng chuẩn bị nội dung.

*THỨ SÁU (10/02/2017)

          - 7 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở GD&ĐT. Mời Chủ tịch Công đoàn giáo dục tỉnh và Trưởng các phòng chức năng, chuyên môn cùng dự. Văn phòng chuẩn bị nội dung thông qua.

          -13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp Hội đồng chấm thi thực hành Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh THCS, THPT. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng GDTrH chuẩn bị nội dung và thư mời.

          - 14 giờ, Giám đốc kiểm tra công tác tuyển quân và dự Hội trại Tuyển quân năm 2017 tại thị xã Long Mỹ (đến hết ngày 11/02/2017)

 

          * CHỦ NHẬT (12/02/2017)

          - 6 giờ 30 phút, Giám đốc dự Lễ giao nhận quân tại thị xã Long Mỹ.

 

                                                                                            TL.GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                       KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở;                                           PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG   

- Công đoàn Giáo dục tỉnh;

- Các phòng, ban thuộc Sở;                                                                 

- Trường CĐCĐ; trường TC KT-KT;                                                                  

- Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố;                                                    

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;                                                                               

- Lưu: VT.P60.                  

                                                                                      Trần Thị Minh Trang   

 

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter