Hôm nay ngày 21/01/2020, 8:45:56 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Từ ngày 15/01/2020 Cổng thông tin Sở GD&ĐT chuyển sang địa chỉ mới liên kết tại đậy

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 05/8/2019 đến ngày 10/8/2019
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 05/8/2019 đến ngày 10/8/2019(02/08/2019 15:08:12 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 05/8/2019 đến ngày 10/8/2019

* THỨ HAI (05/8)

- 7 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc dự chào cờ. Mời tất cả lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên: Công đoàn Giáo dục tỉnh, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở cùng dự.

- 8 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc họp hội ý lãnh đạo Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí: Võ Quốc Thoại và Võ Thanh Mộng cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc triển khai Quyết định điều động, bổ nhiệm CBQL Trường THPT Lương Thế Vinh. Điểm tại trường THPT Trường Lương Thế Vinh. Mời đại diện lãnh đạo phòng: TCCB, GDTrH - GDTX và Ông Lê Hoàng Thúy cùng dự. Phòng TCCB mời lãnh đạo địa phương cùng dự.

- 13 giờ 30 phút,  Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo đoàn đánh giá ngoài Trường TH Long Trị 1, thị xã Long Mỹ. Điểm tại trường TH Long Trị 1, TX. Long Mỹ. Mời các thành viên theo Quyết định số 383/QĐ-SGDĐT cùng đi.

- 14 giờ 30 phút, Giám đốc triển khai Quyết định điều động, bổ nhiệm CBQL Trường THPT Tầm Vu. Điểm tại trường THPT Tầm Vu. Mời đại diện lãnh đạo phòng: TCCB, GDTrH-GDTX; Ông Nguyễn Hoàng Trung; Hiệu trưởng Trường PTDTNT Him Lam và Ông Nguyễn Quang Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT Him Lam cùng dự. Phòng TCCB mời lãnh đạo địa phương cùng dự.

- 15 giờ 30 phút, Giám đốc triển khai Quyết định điều động, bổ nhiệm CBQL Trường THPT Châu Thành A. Điểm tại Trường THPT Châu Thành A. Mời đại diện lãnh đạo phòng: TCCB, GDTrH - GDTX và Ông Trần Thanh Hải cùng dự. Phòng TCCB mời lãnh đạo địa phương cùng dự.

- 16 giờ 30 phút, Giám đốc triển khai Quyết định điều động, bổ nhiệm CBQL Trường THPT Trường Long Tây. Điểm tại Trường THPT Trường Long Tây. Mời đại diện lãnh đạo phòng: TCCB, GDTrH – GDTX và Ông Nguyễn Văn Tỉnh cùng dự. Trường THPT Phòng TCCB mời lãnh đạo địa phương cùng dự.

* THỨ BA (06/8)

- 7 giờ 30 phút,  Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) ủy quyền cho Ông Trần Hiền Hòahọp Ban Giám khảo Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hậu Giang. Điểm tại trụ sở các Hội có tính chất đặc thù tỉnh.

- 7 giờ 30 phút,  Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) ủy quyền cho lãnh đạo Phòng GDMNkhai mạc tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2019 - 2020. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng GDMN chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 8 giờ,  Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của Bộ GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Mời Chủ tịch công đoàn Giáo dục tỉnh, Trưởng, phó các phòng chuyên môn trực thuộc Sở, Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố cùng dự (thay thư mời). Văn phòng chuẩn bị thư mời các đơn vị có liên quan.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc họp giải quyết chính sách thu hút nhân lực đối với viên chức. Điểm tại phòng họp số 1, Sở Nội vụ. Mời đại diện lãnh đạo Phòng TCCB cùng dự.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Chi bộ Mầm non - Tiểu học. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của chi bộ cùng dự.

- 14 giờ,  Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp Chi bộ QLCL-CSVC. Điểm tại phòng họp số 1, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của chi bộ cùng dự.

* THỨ TƯ (07/8)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự khai mạc lớp Chính trị hè 2019. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời: Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường THPT, PTDTNT; Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh, Hiệu trưởng Trường DTKT, Lãnh đạo (Trưởng, Phó) và chuyên viên các phòng chuyên môn trực thuộc Sở cùng dự (thay thư mời, cả ngày).

- 7 giờ 30 phút,  Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Hội nghị giao ban Đảng ủy khối các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ lần thứ XIII, năm 2019. Điểm tại Hội trường 2 Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 7 giờ 30 phút,  Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) ủy quyền lãnh đạo Phòng GDTrH - GDTX dự tập huấn bồi dưỡng công tác thông tin đối ngoại. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang (Đến hết  ngày 09/8/2019).

- 7 giờ 30 phút,  Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo đoàn đánh giá ngoài Trường TH  TT Kinh Cùng. Điểm tại trường TH  TT Kinh Cùng, huyện Phụng HIệp. Mời các thành viên theo Quyết định số 400/QĐ-SGDĐT cùng đi.

- 14 giờ,  Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tham dự phiên tòa giả định. Điểm tại Hội trường Trường TC Luật Vị Thanh.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh)  đi công tác tại TP. Nha Trang. Mời các thành viên theo Quyết định số 489/QĐ-SGDĐT cùng đi.

* THỨ NĂM (08/8)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tham dự lớp cán bộ nguồn năm 2019. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh.

- 8 giờ,  Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội thảo về công tác quản lý trong các cơ sở GDMN. Điểm tại khách sạn Ibis Styles, TP. Nha Trang. Mời các thành viên theo Quyết định số 489/QĐ-SGDĐT cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc họp kiểm điểm thực hiện theo kết luận thanh tra tỉnh. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời: đại diện lãnh đạo các Phòng: TCCB, KHTC, GDTrH – GDTX, Thanh tra và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT cùng dự. Thanh tra và Thủ trưởng các đơn vị chuẩn bị nội dung.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) đi công tác Đà Nẵng. Mời các đồng chí có tên theo quyết định cùng đi.

* THỨ SÁU (09/8)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tham dự lớp cán bộ nguồn năm 2019. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh.

- 8 giờ,  Giám đốc họp chi bộ TCCB. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Hội nghị tổng kết GDTrH năm học 2018-2019. Điểm tại Khách sạn Quốc Hội, TP. Đà Nẵng. Mời các đồng chí có tên theo quyết định cùng đi (đến hết ngày 11/8/2019).

- 8 giờ,  Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh)  dự Hội nghị tổng kết GDMN năm học 2018-2019. Điểm tại khách sạn Ibis Styles, TP. Nha Trang. Mời các thành viên theo Quyết định số 489/QĐ-SGDĐT cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc ủy quyền cho Lãnh đạo Công đoàn Giáo dục tỉnhdự trao học bổng tấm lòng vàng năm 2019. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp.

- 14 giờ, Giám đốc dự Hội nghị Đào tạo nhân lực y tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long mở rộng năm 2019. Điểm tại Hội trường Khoa Y tế công cộng, trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

* THỨ BẢY (10/8)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tham dự lớp cán bộ nguồn năm 2019. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter