Hôm nay ngày 23/01/2019, 11:06:24 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 05/03/2018 đến ngày 09/03/2018
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 05/03/2018 đến ngày 09/03/2018(02/03/2018 15:03:31 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 05/03/2018 đến ngày 09/03/2018

 

* THỨ HAI (05/3)

- 6 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Hội đồng tổ chức khảo sát chính thức Talis chu kỳ 2018. Điểm tại trường THPT Nguyễn Minh Quang. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi (cả ngày).

- 7 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Hiền) dự chào cờ. Mời lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên: Công đoàn Giáo dục tỉnh, Văn phòng, TCCB, KHTC, Thanh tra và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị tổng kết Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. Mời đại diện lãnh đạo Thanh tra cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) ủy quyền cho đồng chí Thái Văn Út thanh tra công tác quản lý tài chính tại Trường THPT Tây Đô. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban coi thi, chấm thi Hội thi Viết chữ đẹp cấp tiểu học tỉnh Hậu Giang năm học 2017 – 2018. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp lãnh đạo Hội đồng coi thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa THCS cấp tỉnh. Điểm tại Trường THPT Vị Thanh. Phòng QLCL – CSVC chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban giám khảo chấm thi thực hành Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non cấp tỉnh năm học 2017 – 2018. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự. Phòng GDMN chuẩn bị nội dung và thư mời các cá nhân có liên quan.

- 16 giờ 30 phút, Giám đốc dự tiệc chia tay với Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang.

* THỨ BA (06/3)

- 6 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Hội đồng tổ chức khảo sát chính thức Talis chu kỳ 2018. Điểm tại trường THPT Lương Tâm. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi (cả ngày).

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự khai mạc Hội thi Viết chữ đẹp cấp tiểu học tỉnh Hậu Giang năm học 2017 – 2018 (Cụm thi 1). Điểm tại Trường Tiểu học Thuận An, thị xã Long Mỹ. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017 và 05 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hằng năm”. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền cho đồng chí Trần Văn Tính họp toàn thể Hội đồng coi thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa THCS cấp tỉnh. Điểm tại Trường THPT Vị Thanh. Phòng QLCL – CSVC chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc làm việc với Trường THPT Tân Long về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và phương hướng trong thời gian tới. Điểm tại Trường THPT Tân Long. Mời: đại diện lãnh đạo Công đoàn Giáo dục tỉnh, các phòng: TCCB, GDTrH, KHTC cùng dự. Trường THPT Tân Long chuẩn bị nội dung báo cáo.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự tổng kết Hội thi Viết chữ đẹp cấp tiểu học tỉnh Hậu Giang năm học 2017 – 2018 (Cụm thi 1). Điểm tại Trường Tiểu học Thuận An, thị xã Long Mỹ. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung và thư mời.

* THỨ TƯ (07/3)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự khai mạc Hội thi cắm hoa nghệ thuật và Họp mặt kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và 1978 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Điểm tại Trường THPT Cái Tắc. Công đoàn Giáo dục tỉnh chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự khai mạc Hội thi Viết chữ đẹp cấp tiểu học tỉnh Hậu Giang năm học 2017 – 2018 (Cụm thi 2). Điểm tại Trường Tiểu học thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự khai mạc Kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa THCS cấp tỉnh. Điểm tại Trường THPT Vị Thanh. Phòng QLCL – CSVC chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc với Lãnh đạo, giáo viên, nhân viên Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tỉnh. Điểm tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tỉnh Hậu Giang. Mời đồng chí Trần Hiền Hòa cùng dự. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học chuẩn bị nội dung.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) trực tiếp công dân tại Sở GD&ĐT.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Tổng kết Hội thi Viết chữ đẹp cấp tiểu học tỉnh Hậu Giang năm học 2017 – 2018 (Cụm thi 2). Điểm tại Trường Tiểu học thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung và thư mời.

* THỨ NĂM (08/3)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban với Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng: TCCB, KHTC và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp lãnh đạo Hội đồng chấm thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa THCS cấp tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Họp mặt cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hậu Giang và giao lưu “Vai trò Phụ nữ với an toàn vệ sinh thực hiện”. Điểm tại Trung tâm hội nghị tỉnh Hậu Giang.

- 14 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Văn Hiền) dự Họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cơ quan Sở GD&ĐT. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên: Công đoàn Giáo dục tỉnh, Văn phòng, TCCB, KHTC, Thanh tra và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở cùng dự. Công đoàn cơ quan chuẩn bị nội dung.

* THỨ SÁU (09/3)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) ủy quyền cho đồng chí Trần Hiền Hòa dự họp thông qua kế hoạch, dự thảo báo cáo tổng kết công tác GDQP - AN năm 2017. Điểm tại phòng họp Đảng ủy – Bộ CHQS tỉnh.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc với Lãnh đạo, giáo viên, nhân viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh. Điểm tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hậu Giang. Mời đồng chí Trần Hiền Hòa cùng dự. Trung tâm GDTX tỉnh chuẩn bị nội dung.

- Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter