Hôm nay ngày 26/03/2019, 11:17:56 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 04/12/2017 đến ngày 08/12/2017
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 04/12/2017 đến ngày 08/12/2017(01/12/2017 15:12:08 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 04/12/2017 đến ngày 08/12/2017

* THỨ HAI (04/12)

- 7 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Hiền) chào cờ. Mời lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên Công đoàn Giáo dục tỉnh, các phòng chuyên môn, chức năng thuộc Sở GD&ĐT cùng dự. Văn phòng chuẩn bị nội dung.

- 7 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Lễ phát động cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47. Điểm tại Trường THCS Lê Quí Đôn, thành phố Vị Thanh. Mời đồng chí Phạm Thị Mỹ Linh cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) rà soát mạng lưới trường lớp trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời đại diện lãnh đạo Phòng GDTH cùng đi.

- 8 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) họp giao ban với các phòng chuyên môn, chức năng thuộc Sở. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh và Trưởng các phòng chuyên môn, chức năng thuộc Sở GD&ĐT cùng dự và chuẩn bị nội dung báo cáo.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc họp bàn hướng giải quyết nợ tồn đọng bảo hiểm xã hội ở một số trường học trên địa bàn. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đại diện lãnh đạo các phòng: TCCB, KHTC cùng dự và phối hợp chuẩn bị nội dung. Phòng KHTC chuẩn bị thư mời các đơn vị có liên quan.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị triển khai các văn bản Luật. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. Mời đồng chí Lê Hồng Đào cùng dự.

- 15 giờ 30 phút, Giám đốc họp Chi bộ.Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

* THỨ BA (05/12)

- 6 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Lễ Mít tinh, diễu hành phát động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số (1-31/12/2017) và Ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2017. Điểm tại khu Văn hóa Hồ Sen, thành phố Vị Thanh.

- 8 giờ, Giám đốc dự buổi làm việc với Đoàn công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2017. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Chi bộ.Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) rà soát mạng lưới trường lớp trên địa bàn huyện Châu Thành A. Mời đại diện lãnh đạo Phòng GDTH cùng đi.

 - 13 giờ 30 phút, Giám đốc họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020 tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 16 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự buổi tiếp và chào xã giao đoàn Trường Đại học Chodang, Hàn Quốc. Điểm tại phòng Khánh tiết UBND tỉnh.

* THỨ TƯ (06/12)

- 7 giờ 30, Giám đốcdự kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh (cả ngày).

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự họp Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Trường Tiểu học Thạnh Hòa 1, huyện Phụng Hiệp. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi. Phòng GDTH chuẩn bị thư mời các cá nhân có liên quan.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

* THỨ NĂM (07/12)

- 7 giờ 30, Giám đốcdự kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh (cả ngày).

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoàn thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học tại Trường THPT Lê Quý Đôn.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Trường Tiểu học Phương Phú 1, huyện Phụng Hiệp. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi. Phòng GDTH chuẩn bị thư mời các cá nhân có liên quan.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) rà soát mạng lưới trường lớp trên địa bàn thị xã Ngã Bảy. Mời đại diện lãnh đạo Phòng GDTH cùng đi.

* THỨ SÁU (08/12)

- 7 giờ 30, Giám đốcdự kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- 7 giờ 30 phút, các Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị tổng kết công tác thi và CNTT. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng QLCL – CSVC chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) tiếp tục lãnh đạo Đoàn thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học tại Trường THPT Lê Quý Đôn.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại cơ quan.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter