Hôm nay ngày 28/05/2018, 4:17:41 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Đường dây nóng, Chánh Văn phòng, SĐT: 0919114155

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 04/12/2016 đến ngày 09/12/2016
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 04/12/2016 đến ngày 09/12/2016(02/12/2016 16:12:00 GMT+7)
* CHỦ NHẬT (04/12) - 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự họp thành viên UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

* THỨ HAI (05/12)

- 7 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc chào cờ đầu tháng. Mời lãnh đạo và chuyên viên: Công đoàn giáo dục tỉnh, các phòng chuyên môn, chức năng thuộc sở GD&ĐT cùng dự.

- 8 giờ, Giám đốc dự đối thoại với lãnh đạo Phòng GD&ĐT Vị Thủy và hiệu trưởng các trường trực thuộc Phòng GD&ĐT huyện Vị Thủy. Điểm tại Phòng GD&ĐT huyện Vị Thủy. Mời đại diện lãnh đạo: Công đoàn giáo dục tỉnh, Thanh tra, Văn phòng, TCCB, KHTC, GDTrH cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoàn kiểm tra trường học đạt chuẩn Quốc gia tại trường THCS Lê Quí Đôn, thành phố Vị Thanh. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi. Phòng GDTrH chuẩn bị thư mời các cá nhân có liên quan.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc với Hội Khuyến học tỉnh. Điểm tại Hội Khuyến học tỉnh.

- 9 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Chi bộ Mầm non – Tiểu học. Điểm tại Phòng họp trực tuyến, Sở GD&ĐT. Mời các đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự đối thoại với Hội đồng sư phạm trường THPT Trường Long Tây. Điểm tại trường THPT Trường Long Tây. Mời đại diện lãnh đạo: Công đoàn giáo dục tỉnh, Phòng GDTrH, TCCB và KHTC cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) ủy quyền cho đồng chí Thái Văn Út lãnh đạo Đoàn thanh tra về trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng tại Trường PTDTNT tỉnh. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 (phiên trù bị). Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

* THỨ BA (06/12)

- 7 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc làm việc với Lãnh đạo và chuyên viên Phòng KHTC về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và phương hướng từ nay đến cuối  năm. Điểm tại Phòng họp số 2,  Sở GD&ĐT. Phòng KHTC chuẩn bị nội dung báo cáo.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoàn kiểm tra trường học đạt chuẩn Quốc gia tại trường THCS Vị Đông và THCS Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi. Phòng GDTrH chuẩn bị thư mời các cá nhân có liên quan.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp Hội đồng thẩm định phần mềm thi trắc nghiệm ứng dụng CNTT. Điểm tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tỉnh. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoàn thanh tra về trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng tại Trường THPT Lương Thế Vinh. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

* THỨ TƯ (07/12)

- 7 giờ, Giám đốc dự Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoàn thanh tra về trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng tại Trường THPT Tân Phú. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc ủy quyền lãnh đạo Văn phòng dự lớp tập huấn công tác văn thư, lưu trữ. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Văn phòng chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo Đoàn kiểm tra trường học đạt chuẩn Quốc gia tại Trường Mẫu giáo Vị Đông và Trường Mầm non Hoa Hồng, huyện Vị Thủy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tiếp công dân tại Sở GD&ĐT.

* THỨ NĂM (08/12)

- 7 giờ, Giám đốc tiếp tụcdự Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoàn kiểm tra trường học đạt chuẩn quốc gia tại trường THCS Ngô Quốc Trị và THCS Vị Thắng, huyện Vị Thủy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi. Phòng GDTrH chuẩn bị thư mời các cá nhân có liên quan.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo Đoàn kiểm tra trường học đạt chuẩn Quốc gia tại các Trường: Mẫu giáo Hòa Mỹ và Mẫu giáo Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tham gia Đoàn kiểm tra các lớp đào tạo nghề năm 2016 tại các huyện Châu Thành và Châu Thành A.

* THỨ SÁU (09/12)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoàn thanh tra về trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng tại Trường THPT Hòa An. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo Đoàn kiểm tra trường học đạt chuẩn Quốc gia tại Trường Mầm non Hoa Sen, thành phố Vị Thanh. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tham gia Đoàn kiểm tra các lớp đào tạo nghề năm 2016 tại huyện Vị Thủy và thành phố Vị Thanh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền cho lãnh đạo Phòng PC-CTTT dự tập huấn công tác Pháp chế. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng Pháp chế - CTTT chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 8 giờ, Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và kế hoạch của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết này. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc họp Chi bộ GDCN-GDTX. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở GD&ĐT. Điểm tại Phòng Truyền thống, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí trong Ban Chấp hành cùng dự.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter