Hôm nay ngày 26/03/2019, 11:19:41 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 04/11/2017 đến ngày 12/11/2017
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 04/11/2017 đến ngày 12/11/2017(03/11/2017 16:11:04 GMT+7)
* THỨ BẢY (04/11) - 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị trực tuyến quán triệt việc thi hành Bộ Luật hình sự, Luật tiếp cận thông tin. Điểm tại Phòng họp số 1 UBND tỉnh.

           * THỨ HAI (06/11)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc tham gia đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về thực hiện an toàn thực phẩm theo phân cấp quản lý của Sở Y tế trên địa bàn. Điểm tại UBND huyện Châu Thành.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoàn thanh tra các trường MN-MG, TH, THCS trên địa bàn TX Ngã Bảy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi. Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp chi bộ đánh giá đảng viên cuối năm. Điểm tại phòng họp số 1, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) ủy quyền cho đồng chí Võ Quốc Thoại họp Ban Tổ chức Hội thao chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2017. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên trong Quyết định cùng dự (thay thư mời). Phòng Pháp chế - CTTT chuẩn bị nội dung.

- 9 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự họp trưởng đoàn tham gia Hội thao chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2017. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT, Phòng Pháp chế - CTTT chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tham gia đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về thực hiện an toàn thực phẩm theo phân cấp quản lý của Sở Y tế trên địa bàn. Điểm tại Sở Y tế.

- 14 giờ, Giám đốc dự họp Thông cáo vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn thị xã Ngã Bảy. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại cơ quan.

          * THỨ BA (07/11)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) tiếp tục lãnh đạo Đoàn thanh tra các trường MN-MG, TH, THCS trên địa bàn TX Ngã Bảy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi. Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) đi công tác TP. Hồ Chí Minh. Mời đồng chí Lê Hồng Đào cùng đi.

- 14 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tỉnh để giải quyết những khó khăn, vướng mắc của Trung tâm. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đại diện lãnh đạo các phòng: TCCB, KHTC, GDTrH – GDTX, Thanh tra và lãnh đạo, giáo viên, nhân viên của Trung tâm cùng dự.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) tham gia cùng đoàn công tác để tiếp cận PPDH hiện đại tại một số trường phổ thông tại Trung Quốc (đến hết ngày 13/11/2017).

           * THỨ TƯ (08/11)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoàn thanh tra các trường MN-MG, TH, THCS trên địa bàn huyện Long Mỹ. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi. Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị tập huấn về BHYT HSSV và Hội thảo, tập huấn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho HSSV năm học 2017 - 2018. Điểm tại Nhà khách Người có công, số 168 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1 và Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, số 215 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, TP.HCM (đến hết ngày 11/11/2017). Mời đồng chí Lê Hồng Đào cùng dự.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp rà soát công tác chuẩn bị tiếp Đoàn kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí: Bùi Đức Quang, Võ Quốc Thoại, Võ Thanh Mộng và Nguyễn Thị Thúy  Diễm cùng dự.

- Giám đốc đi công tác Đắk Lắk.

            * THỨ NĂM (09/11)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) tham gia buổi làm việc với thị xã Ngã Bảy. Điểm tại Hội trường Thị ủy Ngã Bảy. 

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) tiếp tục ủy quyền cho đồng chí Thái Văn Út lãnh đạo Đoàn thanh tra các trường MN-MG, TH, THCS trên địa bàn huyện Long Mỹ. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi. Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung.

- 8 giờ 30 phút, Giám đốc dự lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ nữ công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp Bộ, cấp tỉnh năm 2017. Điểm tại Hội trường khách sạn Mường Thanh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (đến hết ngày 11/11/2017).

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) tham dự buổi làm việc với huyện Châu Thành. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Châu Thành.

            * THỨ SÁU (10/11)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) ủy quyền cho đồng chí Võ Quốc Thoại dự Khai mạc Hội thao chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2017. Điểm tại Trường THPT chuyên Vị Thanh. Mời đại diện lãnh đạo: Công đoàn Giáo dục tỉnh, các phòng chức năng, chuyên môn thuộc Sở GD&ĐT cùng dự. Phòng Pháp chế - CTTT chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự tiếp Đoàn kiểm tra của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí trong Ban Chấp hành, Bí thư các Chi bộ cùng dự (thay thư mời).

           * THỨ BẢY (11/11)

- 9 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự họp mặt Hội cựu học viên Trường bổ túc văn hóa công nông cấp II, III Hậu Giang. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.

           * CHỦ NHẬT (12/11)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự khai mạc lớp tập huấn sử dụng tài liệu Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống trong các trường phổ thông. Điểm tại Hội trường Thành ủy, thành phố Vị Thanh, Phòng Pháp chế - CTTT chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 15 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) ủy quyền cho đồng chí Võ Quốc Thoại Tổng kết Hội thao chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2017. Điểm tại Trường THPT chuyên Vị Thanh. Mời đại diện lãnh đạo: Công đoàn Giáo dục tỉnh, các phòng chức năng, chuyên môn trực thuộc Sở GD&ĐT cùng dự. Phòng Pháp chế - CTTT chuẩn bị nội dung và thư mời.

 

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter